YGS
Doğru/Net Yanlış
Mat.
Fen.
Tür.
Sos.
LYS
LYS
Puanlarının
Hesaplanabilme
Koşulları


Doğru/Net Yanlış
Mat.
Geo.
Fiz.
Kim.
Bio.
T.Ed.
Coğ.-1
Tar.
Coğ.-2
Fel.
SBS  
Ders Doğru / Net Yanlış
Tür.  
Sos.  
Mat.  
Fen.  
İng.