Tam donanımlı fen laboratuvarlarında dersler, bir bilim insanı titizliğinde çalışılarak öğrenilmektedir. Deneyimler, proje ve ev çalışmalarıyla pekiştirilmektedir.
“Çocuk oyun ile öğrenir.” ilkesinden yola çıkarak derslerimiz çeşitli oyun ve etkinliklerle matematik dersliğinde yapılmaktadır. Matematiksel düşünme becerisinin sadece ders ile sınırlandırılamayacağı, hayatın her basamağında farklı şekillerde kullanılacağı farkındalığını yaratarak hayata daha geniş bir pencereden bakabilmeyi sağlamak hedeflerimiz arasındadır. Öğrencilerin seviyelerine uygun matematik beceri ve bilgilerini kazandırırken, ulusal ve uluslararası sınavlarda başarılı olabilen bireyler yetiştirmekteyiz.
Türk dilini ve kültürünü tanımaları, benimsemeleri, geliştirmeleri, Atatürk ilke ve devrimleri doğrultusunda ulusal duygularını pekiştirmeleri ve yaşadıkları ülkeye uyum sağlayarak etkili toplumsal ilişkiler içine girmeleri amaçlanmıştır.
Öğrenciler sosyal becerilerini geliştirirken akademik bir konuyu işbirliği içinde çalışarak öğreniyorlar.
Dil eğitimi; okuma-anlama, dinleme-anlama, yazılı ve sözlü dil becerilerinin geliştirilmesini esas alır. Okulumuzdaki dil eğitiminde, iletişimsel yöntem ve kültürler arası yaklaşım benimsenmiştir.
İSPANYOLCA Öğrencilerimize ikinci yabancı dil olarak İspanyolca öğretilir.
Fen Bilimleri Okullarındaki her öğrenciye ”ÖĞRENME STİLLERİ ÖLÇEĞİ” ve “ÖZDÜZENLEME BECERİLERİ ÖLÇEĞİ” uygulanır. Her öğrencinin öğrenme stiline uygun ders tasarımları danışman akademisyenlerimiz rehberliğinde alanında yetkin, deneyimli öğretmenlerimizce hazırlanır. Öğrencilerimize, öğrenmeyi öğrenme becerileri kazandırılır.
Spor dallarına özel hareket becerileri içeren derslerle öğrencilerin spor dallarını daha iyi tanımaları ve vücut kısımlarının koordineli bir şekilde kullanması hedeflenir. Bu sürecin sonuna doğru ise kendi yaş grupları ile basit kurallı yarışmalar düzenlenerek yardımlaşma, birlikte hareket edebilme özellikleri desteklenir. Öğrencilerimizle fiziksel gelişim aktivitelerinin yanı sıra spor dallarına ait kombine becerilerinin geliştirildiği aktiviteler uygulanır.
Müzik eğitimi sınıf seviyelerine uygun olarak çalgı eğitimi, koro, müzik kültürü eğitimi programlarıyla yürütülmektedir.
Öğrencilerin yeni karşılaştıkları durumlar ve uygulamalar karşısında çözüm üretebilmelerini, bu yeni duruma kolaylıkla adapte olabilmelerini sağlayarak teknolojiyle iç içe bireyler yetişmektedir.
   
Görsel sanatlar ve heykel derslerinde kendilerini sanat yoluyla ifade eden sanatsal etkinliklere duyarlı bireyler yetiştirilmektedir.
Çocukların gerçekleştirmek istediklerini önceden zihinlerinde yaşatmaları, yaratıcı düşüncenin filizlenmesine zemin hazırlarken gibi düşündüklerinin gerçekleştiğini görmek de kendilerine olan güveni arttır.