Ortaokul eğitimini bitiren öğrencilerimiz, akademik başarıları, genel sınavlardan aldıkları puanlar ve tercihlerine göre lise programımızda bulunan Anadolu Lisesi veya Hazırlık Anadolu Lisesi programına devam ederler.

Fen Bilimleri Okulları Çorlu Koleji’nde öğrencilerin, İngilizcenin yanında ikinci bir yabancı dili de etkin biçimde öğrenmelerine olanak sağlanmıştır. Öğrenciler, ikinci yabancı dil olarak İspanyolca dersini görürler. Hedefe ulaşabilmek için İngilizce ve İspanyolca dil eğitimi ;Tüm sınıflarda Ortak Avrupa Dil Öğretim Çerçeve Planı (Common European Framework For Language Learnıng) esas alınmış ve en etkili yöntem olarak İletişim Yöntem Edinimsel (Communıcatıve Approach) kullanılmaktadır.

Fen Bilimleri Okulları Öğretim Modeli; öğrenciyi merkeze alan, bilgiye ulaşmayı sağlayan, yapılandırmacı, yenilikçi öğretim yaklaşımlarının birlikte kullanıldığı özgün bir modeldir. Her öğrencinin kendine özgü öğrenme stili dikkate alınarak ulusal ve uluslararası çeşitli eğitim modelleriyle öğrenme süreci yük olmaktan çıkarılıp, keyifli hale getirilmektedir.

YAŞAM YARATICILARIMIZA

•Merkezi Sınavlara Hazırlık

•Eğitimde 3D

•Teknoloji Destekli Bilgisayar

•“Akademik Takip Programı” (ATP)

•İngilizce ve İkinci Yabancı Dil

•Ulusal-Uluslararası Proje ve Yarışmalara Katılım

•Spor ve Sanat

EĞİTİMLERİNİ VERİYORUZ.