Fen Bilimleri Çorlu Koleji’nde 4 yıllık Fen Lisesi programı uygulanmaktadır.  Fen Lisesi eğitimimizde Ulusal ve uluslararası programlar başarı ile yürütülmekte ve öğrencilerimiz hem yurt içi hem de yurt dışı yüksek öğretimin gerekliliklerini yerine getirmeye hazır bireyler olarak yetiştirilmektedirler.

Uluslararası Projeler ve Bilim Olimpiyatları

PROJE HAZIRLAMA OFİSİ

Fen Bilimleri Okulları zincirine bağlı okullarda proje tabanlı öğrenme etkinliğinin yanı sıra her okulda ‘Proje Hazırlık Ofisi’ bulunmaktadır. Bu ofislerimizde öğrencilerimiz bilim, sanat ve spor alanlarında hazırlanacak projelere, yarışmalara ve olimpiyatlara öğretmenleri proje uzmanları eşliğinde hazırlık yaparlar.

Öğrencilerimiz proje odaklı çalışma ile; proje için mantıksal çerçeve hazırlama-hangi ihtiyaca nasıl cevap vereceği, hedef kitle belirleme, maliyet bütçesi düzenleme,  yönetim ve raporlama, çarpan etkileri ve yararlanıcı sayısı, sürdürülebilirlik, projedeki riskler, projenin tanıtım ve görünürlük çalışmaları, projenin beklenen sonuçları- çıktıları gibi basamakları uygulamalı olarak öğrenecekler.

BİLİM OLİMPİYATLARI OFİSİ

Fen Bilimleri Okulları Bilim Olimpiyatları Hazırlık Ofisinde öğrencilerimiz sistemli ve bütünlüklü olarak araştırmayı, soru sormayı, raporlama aşamalarını, bilimsel yöntemlerle çalışmayı, eleştirel düşünmeyi uygulamalı biçimde hem öğrenecek hem de öğrendiklerini alt sınıflara da öğretip bilgilerini pekiştirme olanağı da bulunacaklar.

TÜBİTAK tarafından her yıl Matematik, Fizik, Kimya, Biyoloji ve  Bilgisayar alanlarında Bilim Olimpiyatları düzenlemektedir. Öğrencilerimiz alanlarında uzman öğretmenlerinin rehberliğinde Bilim Olimpiyatı’na hazırlanarak okulumuzu ülkemizde ve yurt dışında temsil ederler.

 “ GELECEĞİN LİDERLERİ BURADA YETİŞİYOR “

Fen Bilimleri Okulları’nda tüm öğrencilerimizin akademik ve sosyal alanlardaki becerileri çeşitli testlerle ve katılımlarla belirlendikten sonra bu becerilerin geliştirilmesi amacıyla  ‘Geleceğin Lideri ‘ anlayışı ile yarınlara hazırlanmaları için özel bir program uygulanır. Öğrencilerimizin sadece bugün için değil, 20 yıl sonra ihtiyaç duyacakları donanıma, kültürel birikime ve lider kimliğine sahip bireyler olarak yetişmeleri için bütünlüklü bir sistem uygulanmaktadır.

LİDER ÖĞRENCİ PROGRAMI

* Yurt içi okul gezileriyle kendi akranlarını tanıma, paydaş olma ve değerlendirme fırsatı

* Yurt dışı gezilerle farklı ülkelerde bulunan yaşıtları ile tanışma, dostluk kurma ve gelecekte işbirliği için zemin oluşturma

* Kardeş okul etkinliği ile ‘ Öğrenci Değişim’ programına dahil olma.

* Okul içinde her etkinlikte ve her sınıf düzeyinde ‘ Dönüşümlü Liderlik’ uygulamaları

* 20 yıl sonrası için vizyon oluşturma etkinlikleri ( Bilimde, sanatta, sporda 20 yıl sonrası senaryoları oluşturma ve bu senaryoları resim, müzik, kısa film, fotoğraf, heykel ve  şarkı  olarak hayata geçirme)

*Okul içinde her ay rol model olabilecek, vizyon sahibi, alanında uzman ve başarılı kişilerle yüz yüze ‘ Meslek Tanıtım Günleri’ düzenleme

* Kurum ve meslek ziyaretleri yoluyla alanında uzman ve başarılı kişilerle ‘ İşbaşı Eğitim’ etkinliğine katılma

* Farklı alanlarda lider olan kişileri okul içinde proje kapsamında tanıtmak bu kişileri lider yapan özellikleri sergilemek.

KORO VE  MÜZİK ÇALIŞMALARI

Öğrencilerimiz modern imkanlarla donatılan Müzik Atölyesi’nde müzik sanatının farklı dallarına ilgi gösterme ve geliştirme olanağına sahiptirler. Lise bölümümüzde koro, farklı müzik türleri, opera, orkestra çalışmalarına yer verilmektedir.