5 ve 6. sınıf öğrencilerimiz Türkçe dersinde “okudukları kitapları”, “önemli gün ve haftaları” sunarak, kendilerini ifade edip yorum becerilerini pekiştirdiler.