Nazmi Arıkan okulları genel müdürü sayın Ömer ORHAN okulumuzu ziyaret etti ve gün sonunda öğretmenlerimizle bir araya geldi .