Sayın Velilerimiz, 

Öğrencilerimizin yılda en az bir kere aile hekimi kontrolünden geçmesi ve öğrencilerimiz ile birlikte gönderilen muayene formlarının en kısa zamanda doktor tarafından doldurularak, okul idaresine teslim edilmesi gerekmektedir.