Değerli Katılımcımız;
Özel Bodrum Fen Bilimleri Ortaokulu Fen Bilimleri dersi bünyesinde Tübitak 2204 Araştırma Projeleri için hazırlanan bu ankete özellikle katılmanızı rica etmekteyiz.
Bu ankete vereceğiniz katkı, ileriye dönük eğitim ve öğretim faaliyetlerinin kapsamında oldukça önemli rol oynayacaktır.
Şimdiden bu anket çalışmasını doldurarak vereceğiniz destek ve katkı için teşekkür ediyoruz.

https://docs.google.com/forms/d/1FSzVzpeAw4T5H_-Uol-wwRwFCVTHF45AWYvbmW2HZNs/edit