9 ve 10. sınıf öğrencilerimiz ilgi ve yeteneklerine göre seçmiş oldukları kulüp derslerinde yaşayarak öğrenmeye devam ediyor.