İnsanın yaşamı ve doğayı tanımak için yöneldiği ilk etkinliktir oyun. Bir öğrenme yöntemi olan drama çocuklar için genellikle oyun gibi algılanır. Drama aracıyla olaylar ve durumlarla bunların arasındaki bağlantıları kolayca öğreniyoruz. Düş gücünün alabildiğine genişletilebildiği bir alanda çocuklarımız drama etkinliği üzerindeki enerjisini ve dikkatini  'oyun oynuyormuşçasına’ yoğunlaştırıyor.