1. ve 2. sınıflarımız Akıl Oyunları dersinde görsel algıya dayalı olarak dikkati geliştirici, sosyal ve duygusal gelişimi destekleyici, bağlantısal ve sıralı düşünmeyi öğreniyor.9/24 strateji oyunuyla problem çözme ve uzumsal zekayı geliştirme yönünde bir adım daha atıldı.