9. SINIF ÖĞRENCİLERİMİZ MADDENİN HALLERİ ÜNİTESİ

9. Sınıf öğrencilerimiz Maddenin Halleri Ünitesine ait "Kapalı kaplarda gerçekleşen buharlaşma-yoğunlaşma süreçleri üzerinden denge buhar basıncı kavramını açıklar" ve "Katıların özellikleri ile bağların gücü arasında ilişki kurar" kazanımlarını deney -gözlem yolu ile keşfederek öğrenmenin keyfini yaşadılar.