İlkelerimiz

İlkelerimiz,

Aklın ve bilimin ışığında ilerlemek,

Sürekli öğrenen ve gelişen bir kurum olmak,

Özverili, çalışkan, gelişime açık, etik, çözüm odaklı, donanımlı ve nitelikli bir kadro ile çalışmak,

İnsan ilişkilerinde adil, güvenilir olmak; sevgi, saygı, açık iletişim ve empati ile yaklaşımı esas almak,

Olumlu, geliştirici kurum iklimi yaratmak,

Tam öğrenmeyi gerçekleştirmek,

Öğrencilerimizin bireysel ilgi ve gereksinimlerini önemsemek,

Akademik başarı ile birlikte bilim, kültür, sanat ve spor alanlarında da başarılı bireyler yetiştirmek,

Velilerimizle çocuklarının gelişimi için iletişim ve işbirliği içinde olmak, onlara rehberlik etmek.