Bilişim Garajı

2012 yılında bir grup akademisyen tarafından kurulan Bilişim Garajı günümüzde 100.000’e ulaşan öğrenci sayısıyla 16 yaş altı nesillere yönelik “bilişimle üretim” eğitimleri veren ülkemizin en büyük ve dünyanın sayılı eğitim platformlarından birisidir. Bilişim Garajı ekibinden okulumuza gelen Ferzan Hızarcı tüm dünyada hızla gelişen ve değişen okul, öğrenme, eğitim, bilgi, beceri, ölçme-değerlendirme kavramlarının yeniden tanımlanmasına yönelik bir seminer verdi. Gerçekleştirilen seminerde Bilişim Garajı’nın; öğrencilerin kurumsal değil disiplinler arası uygulamalı bilgi ve beceri kazanması için eğitim bilimleri, eğitim teknolojileri, mekatronik mühendisliği, matematik, fen bilimleri alanlarında uzman ekibiyle çocuklarımıza ihtiyaç duyacakları evrensel becerileri kazandıracağına yönelik çalışmalardan söz edildi.

Katkılarından dolayı Sayın Ferzan Hızarcı’ya teşekkür ederiz.

Established by a group of academicians in 2012, the Bilişim Garajı is one of the largest educational platforms in our country and one of the few in the world, providing "production with informatics" training for students under the age of 16 with a number of 100,000 students today. Ferzan Hızarcı, who came to our school from the IT Garage team, gave a seminar to redefine the rapidly developing and changing concepts of schools, learning, education, knowledge, skills, assessment and evaluation all over the world. In order for students to acquire applied knowledge and skills, not institutional but interdisciplinary, it was mentioned about the studies that will give our students the universal skills they will need in educational technologies, mechatronics engineering, mathematics and science.

We would like to thank Mr. Ferzan Hızarcı for his contribution.