Şube Öğretmenler Kurulu Toplantısı

07-12 Aralık tarihleri arasında okulumuz şube öğretmenler kurulu toplantıları gerçekleştirildi. Öğrencilerimizin her birinin bireysel olarak mevcut durumunun yanı sıra öğrencilerimizin akademik ve sosyal anlamda gelişme kaydetmeleri adına nelerin yapılabileceğini görüşüldü. Katkı sağlayan tüm öğretmenlerimize teşekkür ederiz.

Our school branch teachers' class meetings were held between  December the 07th-12th week. In addition to the current situation of each of our students individually, was discussed what could be done more for each  to improve academically and socially. Thanks to all our teachers who contributed.