2021-2022 Mezuniyet Törenimiz İstanbul Kültür Üniversitesi Akıngüç Oditoryumunda yapıldı