• TÜRKÇE DRAMA KULÜBÜ

  Deneyimli bir lider eşliğinde yürütülürken kendiliğindenliğe (spontaniteye), şimdi ve burada ilkesine dayalıdır, yaşama ve öğrenme olarak bilinen bu kulüp empati becerisi, hayal gücü, dil becerilerini  geliştirme olanağı sunar

   

   

 • RİTİM KULÜBÜ

  Öğrencilerin ritmik işitsel becerilerini geliştirmek, duyduğu müziğe doğru ritim eşliği yapabilmelerini sağlamak, öğrencilerin ritim çalgılarını görsel, işitsel ve deneyimleyerek tanıma imkanları sağlamak

   

 • MODA TASARIMI KULÜBÜ

  Tasarım süreciyle ilgili basamakları öğrencilere tanıtmak ve kendi tasarımlarını geliştirmelerine imkan sağlamak

   

 • İNGİLİZCE DRAMA KULÜBÜ

             Yıl sonunda öğrencilerin performans göstereceği İngilizce bir oyun hazırlamak. Öğrencilerin İngilizce konuşarak rol yapma yeteneğini geliştirmek

 • FUTBOL KULÜBÜ

  Futbol konusunda hem teorik hem de fiziksel gelişmelerini sağlamak

   

 • FEN KULÜBÜ

  Bilime, Fen’e ve teknolojiye olan merakı arttırmak, doğa olaylarına ilgi duymalarını sağlamak, projeler ve buluşlar yapmalarını teşvik etmek

   

 • DANS KULÜBÜ

         Olumsuz duygu durumları ve stresi ortadan kaldırmak, hayat motivasyonunu arttırmak, özgüveni arttırmak, fiziksel ve ruhsal sağlığa katkı sağlamak, el-kol ve vücut koordinasyonunu geliştirmek

 • BİLİŞİM KULÜBÜ

   Problemleri farklı gönderi ile bakıp çözümler üretebilmesi sistemli ve yaratıcı  düşünebilmesi, fikirlerinin teknoloji kullanarak hayata geçirilebilmesi hedeflenmektedir. Algoritma ile belirli bir sıra halinde gerçekleşeceğini algılatmak amaçlanmaktadır. 

   

 • BASKETBOL KULÜBÜ

Basketbol branşı konusunda hem teorik hem de fiziksel gelişmelerini sağlamak