Öğrencilerimizin öz güveni yüksek, kendini ve duygularını tanıyan, hedefleri olan, donanımlı bireyler olarak hayata hazırlanmalarına rehberlik ediyoruz. Öğrencilerimizle bireysel görüşme ve danışmanlıkların yanı sıra veli, okul ve öğrenci arasında bir sacayağı misyonu üstleniyoruz. Öğrencilerimizin gelişimsel, akademik, sosyal ve duygusal ihtiyaçları doğrultusunda çalışmalar ve seminerler düzenliyoruz.

Öğrencilerimizin ilgi, yetenek ve değerlerine uygun doğru üniversite ve bölüm seçimi hayatlarında verecekleri çok önemli kararlardan biridir. Rehberlik birimi olarak kapsamlı çalışmalar, envanterler ve bilgilendirmeler sonucunda bu önemli seçimin yapılmasına destek sunuyoruz.

Rehberlik birimi olarak üniversite tanıtım gezileri, kariyer planlama, etkin çalışma yöntemleri, kişisel gelişimlerini destekleyici etkinlikler, YKS başta olmak üzere girilecek sınavlarla ilgili bilgilendirici çalışmalar, meslek tanıtım günleri, lisans programlarının tanıtımı gibi çalışmalar yürütürüz.

Ebeveynlerin sınav sistemini bilmeleri bu süreçte öğrenciye doğu yaklaşılmasını sağladığından konuyla ilgili velilerimizi bilgilendirme çalışmaları yaparız. Velilerimizle sürekli iletişim ve karşılıklı güven temelinde ilerleriz. Velilerimiz için düzenlediğimiz ‘Ebeveyn Akademisi’ interaktif etkinliğimizle aile ve çocuk arası empatinin artmasını ve daha sağlıklı bir iletişimin oluşmasını hedefleriz. Velilerimiz için ergenlik dönemi, sınav kaygısına yaklaşım, teknoloji bağımlılığı, motivasyon gibi birçok konuda söyleşiler düzenleriz.