PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK BİRİMİ

Rehberlik ;  Rehberlik, kişisel, sosyal, eğitsel ve mesleki alanlarda öğrenciye yapılan profesyonel yardım ve destek faaliyetleridir. Bu süreçte,  bireyi tanımak, bireyin kendisini tanımasını sağlamak, bireyin eğitsel, sosyal ve kişisel alanlarda ki sorunlarını çözmesini, gerçekçi kararlar almasını, ilgi ve yeteneklerini keşfetmesini, çevresine sağlıklı ve dengeli bir uyum sağlamasına ve böylece kendini gerçekleştirmesi için, ilgili kişilerce yürütülen hizmetlerdir.

Rehberlik servisi, öğrencilerimizin okula uyumunu sağlamada ve bu konuda veliyi yönlendirmede etkin bir rol oynar. Çeşitli konularda seminerler düzenleyerek öğrencilerin, velilerin ve öğretmenlerin ihtiyaç duydukları konularda bilgi sahibi olmasına yardımcı olur. Etkili bir Rehberlik ve Psikolojik Danışma hizmeti, bireysel farkları dikkate alan bir eğitim sisteminde gerçekleşebilir.

 

  Rehberliğin amacını; bireyin, kendi bireysel farklılıklarına erişerek,  kendini gerçekleştirmesine yardım etmektir” şeklinde tanımlayabiliriz. Bundan yola çıkarak rehberliğin amacı ile ilgili şu maddeler sıralanabilir :

 1. Kendini tanıması,
 2. İlgi ve yeteneklerinin farkına varması,
 3. Çevrede kendisine açık olan fırsatları keşfetmesi,
 4. Bilişsel, sosyal ve duygusal açıdan sağlıklı birer birey olması,
 5. Gizil güçlerini geliştirmesi,
 6. Çevresine uyum sağlaması.

 

Bu doğrultuda önemsediğimiz ilkelerimiz;

 • Gönüllülük
 • Güven
 • Gizlilik
 • Kişi haklarına saygı
 • Bireysel farklılıklara saygı 
 • Süreklilik
 • İşbirliği

 

Özel Nazmi Arıkan Batıkent Fen bilimleri İlkokul, Ortaokul ve Anadolu Lisesi Rehberlik Birimi, öğrencilerimizin yaş ve kişisel  farklarının yanı sıra ilgi yetenek ve akademik gelişimlerini de göz önüne alarak, çalışmalarını yürütüyor.

 

 

Okulumuzda;

 • Ulusal ve uluslararası geçerli, güvenilir test ve envanterler uygulanmaktadır.
 • Öğrencinin arkadaşlık ilişkilerinin, veli ve öğretmen iletişiminin sağlıklı yürütülmesi için bireysel görüşmeler ile danışmanlık yapılmaktadır.
 • Öğrenciye velilerle kişisel ve grup rehberliği oturumları düzenlenmektedir.
 • Öğrencinin sosyal çevreye uyumu, problem çözme ve karar verme gelişimleri takip edilir.
 • Öğrencinin derslere katılımı, sınav performans izlenmesi ve günlük okula devam durumu konusunda veli bilgilendirmesi sağlanmaktadır.

   

  Psikolojik Danışma, kişisel, sosyal, eğitimsel ve mesleki konularda kişilerin amaçlarını belirleme, karar verme, var olan problemlerini çözmesine yardımcı olma ve benzeri konularda -tarafsız, kişilik haklarına saygılı, güven ve gizliliğe önem veren –yardım aldığı bir gelişim sürecidir. Bu hizmet sadece belirtilen alanda eğitim almış kişiler tarafından koruyucu sağlık hizmetleri kapsamında tüm bireylere yöneliktir. Okul öncesi yaş grubundan başlayarak yetişkinliğe adım atmak üzere olan lise öğrencilerini kapsayan bir süreç olan psikolojik danışma, küçük yaş gruplarında velilerin desteği ile gelişim alanlarını en iyi şekilde desteklemeye yönelik danışmanlık hizmetini kapsamaktadır.

   

  Psikolojik danışmanınız; gizlilik, güven ve kişilik haklarınıza saygı çerçevesinde bireyleri yargılamadan, koşulsuz kabul ederek, dürüst ve açık davranarak, bireylerin paylaştığı soruna çözüm bulmasında yardımcı olacaktır.

  Okulumuzda Psikolojik Danışma Rehberlik Hizmetlerine dair aktif olarak;

 • Öğrencilere Yönelik Çalışmalar; Bireysel Görüşmeler, Sunumlar, Seminerler, Envanterler
 • Velilere Yönelik Çalışmalar; Bireysel Görüşmeler, Sunumlar, Seminerler
 • Öğretmenlere Yönelik Çalışmalar; Bireysel Görüşmeler

 

Yürütülmektedir.

Bu doğrultuda Psikolojik Danışma ve Rehberlik hizmetleri okulda köprü görevi görerek; öğrenci, anne/baba, öğretmenle ve okul yöneticileri ile işbirliği yapılarak uzman kişilerce gerçekleştirilebilir.

Unutmayalım ki; Her çocuk özeldir.

 

 " Eğitim bir vazoyu suyla doldurmak değil, bir çiçeğe kendi tarzında büyüyebilmesi için yardımcı olmaktır.”

John Dewey

 

Özel Nazmi Arıkan Fen Bilimleri Ortaokulu ve Anadolu Lisesi Psikolojik Danışman ve Rehber Öğretmeni,

Nida Özçelik.