“Bilginin gücüne inanıyoruz, kültürün gücüne inanıyoruz ama eğitimin gücüne daha çok inanıyoruz.” 

     Değerli Velilerimiz,

     Her zaman yanımızda olduğunu hissettiren sizlerle daha da güçlenerek başladığımız 2022 - 2023 eğitim öğretim döneminde Batıkent Fen Bilimleri Okulları; aklın ve bilimin ışığından ayrılmayan, evrensel değerler ile Atatürk ilke ve inkılaplarını özümsemiş, ulusal değerlerine sahip çıkan;  insana, doğaya ve farklı kültürlere saygılı, hoşgörülü, özgüveni yüksek, özgür düşünen, sorgulayan, üreten bireyler yetiştirmeye devam ediyor.

     Batıkent Fen Bilimleri Okulları olarak öğrencilerimizi Atatürk ilkelerine bağlı, Türkiye Cumhuriyeti’ne karşı görev ve sorumluluklarını bilen, bunları davranış haline getiren, insan hak ve özgürlüklerine saygılı, bireysel farklılıkları zenginlik kabul eden, ırk ve cinsiyet ayrımı yapmayan, ötekileştirmeyen, ulusal ve evrensel değer ölçülerini benimsemiş; bilim, sanat, spor alanında öncülük görevini üstlenen bireyler olarak yetiştirmek eğitim anlayışımız doğrultusunda temel amaçlarımızdandır.

Yeni eğitim öğretim yılında fiziki koşulları daha donanımlı okul binamızda ilkelerimiz ve felsefelerimizden ödün vermeden, sınıflarımızdaki öğrenci sayısını artırmadan bireysel olarak her öğrencimizle akademik ve sosyal gelişimlerini yakından takip etmeye devam ediyoruz. Tüm eğitsel planlamaların yanında öğrencilerimizin okula devam ettikleri süre içerisinde eğitimlerine sağlıklı bir şekilde devam edebilmeleri için gerekli tüm önlemleri TSE standartlarına uygun olacak şekilde almış bulunmaktayız.

     Tüm dünyayı olduğu gibi ülkemizi de sarsan pandemi sürecinde yaşayarak gördük ki; doğru çizilen, planlanan eğitim programları ve sürecin sağlıklı yönetilmesi başarıyı da beraberinde getirir. Her öğrencimizi kendi potansiyeli ve yetenekleri doğrultusunda çağdaş bilgi toplumunun gerektirdiği donanıma sahip, Türkçeyi etkin, İngilizceyi ise B2 düzeyinde kullanabilen, aynı zamanda sosyal, kültürel, sportif ve sanatsal becerileri yönünden de yetkin bireyler olarak yetiştirmeyi amaçladığımız bir eğitim öğretim programını sınıf düzeylerine uygulayarak bu zorlu süreci verimli bir şekilde geçirdik. Teknolojinin hayatımızın her alanına olduğu gibi eğitime de etkisinin önemini fark ederek yeni eğitim öğretim yılında sınıflarımızı teknolojik olarak daha donanımlı hale getirdik. Uyguladığımız tüm programlarımızı ders içeriklerine uygun teknolojik programlarla destekleyerek güçlendirdik.

     Sınıf ve yaş düzeyine uygun ölçme araçlarıyla yaptığımız ölçümlemelere göre öğrencimizde gördüğümüz eksik ve tamamlanması gereken kazanımlara yönelik düzenlediğimiz ATP (Akademik Takip Programı) çalışmalarıyla öğrencilerimizi akademik anlamda en üst düzeye çıkarabilmekteyiz.

Yaratıcı yazma ve okuma çalışmalarıyla her öğrencimizin kendi seviyesine uygun sözel dil becerilerini desteklemekte; eğlenceli bilim dersleriyle öğrencilerimize yaparak yaşayarak öğrenme fırsatı sunmaktayız.

     Öğrencilerimiz her yıl olduğu gibi bu yıl da birçok ulusal ve uluslararası yarışmada ve çalışmalarda yer alarak deneyimlerini arttıracak, özgüvenlerini güçlendireceklerdir. Yapılması planlanan kulüp çalışmaları, 4. sınıftan itibaren başlattığımız enstrüman eğitimi, düzenlenen etkinlik ve söyleşilerle, akşam çıkışında yapılan görsel sanatlar, müzik ve beden eğitimi çalışmalarıyla da öğrencilerimizin akademik başarılarının yanında diğer yönlerinin de güçlendirilmesi amaçlanmaktadır.

      Fen Bilimleri Okulları olarak öğrenci mutluluğunun başarıyı ve özgüveni beraberinde getirdiğinin bilinciyle, öğrencilerimizi birebir tanıyarak; birbirimizi anlayan, birbirimize saygı duyan bir aile ortamı sıcaklığı ile kucaklıyoruz.

Sağlıklı ve başarılı bir yıl olması dileğiyle...

Bülent TUNCER

Batıkent Fen Bilimleri Okulları Kampüs Müdürü