“Bilginin gücüne inanıyoruz, kültürün gücüne inanıyoruz ama eğitimin gücüne daha çok inanıyoruz”. 

    Değerli Velilerimiz,

    Varlığınızı her zaman yanımızda hissettiren sizlerle daha da güçlenerek başladığımız 2019- 2020 eğitim öğretim döneminde de Ataşehir Fen Bilimleri Okulları, aklın ve bilimin ışığından ayrılmayan; evrensel değerleri, Atatürk ilke ve inkılaplarını özümsemiş; ulusal değerlerine sahip çıkan;  insana, doğaya ve farklı kültürlere saygılı, hoşgörülü; özgüveni yüksek; özgür düşünen, sorgulayan, üreten bireyler yetiştirmeye devam ediyor.

    Nitelikli eğitim kadromuzun rehberliğinde her öğrencimizi, kendi potansiyeli ve yetenekleri doğrultusunda çağdaş bilgi toplumunun gerektirdiği donanıma sahip, Türkçeyi etkin, İngilizceyi ise B2 düzeyinde kullanabilen aynı zamanda sosyal, kültürel, sportif ve sanatsal becerileri yönünden de yetkin bireyler olarak yetiştirmeyi amaçladığımız bir eğitim öğretim programını sınıf düzeylerine uygun bir şekilde uygulamaktayız. Yaratıcı yazma ve okuma çalışmalarıyla her öğrencimiz kendi seviyesine uygun sözel yaratıcılığı desteklenmekte; eğlenceli bilim dersleriyle öğrencilerimize yaparak yaşayarak öğrenme fırsatı sunulmakta; matematik dersi içinde yer alan GEMS ve akıl oyunlarıyla program güçlendirilmekte ve öğrencilerimizin matematiği eğlenceli bir şekilde kavramaları sağlanmaktadır.

    Sınıflarımızdaki öğrenci sayısının az olması bireysel olarak her öğrencimizle akademik ve sosyal gelişimi açısından ilgilenilmesine fırsat tanımaktadır. Bu nedenle sınıf ve yaş düzeyine uygun ölçme araçlarıyla yaptığımız ölçümlemelere göre öğrencimizde gördüğümüz eksik ve tamamlanması gereken kazanımlara yönelik düzenlediğimiz ATP ( Akademik Takip Programı) çalışmalarıyla öğrencilerimizi akademik anlamda en üst düzeye çıkarabilmekteyiz. 8. sınıfta yoğun ve düzenli yapılan ATP’ler, düzenli hafta sonu kursları, LGS kampları ve bireysel çalışma programları ile öğrencilerimiz LGS’de çok başarılı sonuçlar almaktadırlar.2018- 2019 eğitim öğretim yılında üç öğrencimizin LGS’de tüm soruları yanıtlayarak birinci olması ve ilk yüzdelik dilimde yer alan öğrenci sayımızın çokluğu yapılan çalışmaların ne kadar yerinde olduğunu göstermiştir.

    Öğrencilerimiz her yıl olduğu gibi bu yıl da birçok ulusal ve uluslararası yarışmalarda ve çalışmalarda yer alarak deneyimlerini arttıracak, özgüvenlerini güçlendireceklerdir. Yapılması planlanan geziler, kulüp çalışmaları, 4. sınıftan itibaren başlattığımız enstürman eğitimi, düzenlenen etkinlik ve söyleşilerle, akşam çıkışında yapılan görsel sanatlar, müzik ve beden eğitimi çalışmalarıyla da öğrencilerimizin akademik başarılarının yanında diğer yönlerinin de güçlendirilmesi amaçlanmaktadır.

    Sevgili Öğrencilerimiz,

    Fen Bilimleri Okulları olarak öğrenci mutluluğunun başarıyı ve özgüveni beraberinde getirdiğinin bilinciyle, sizleri bire bir tanıyarak birbirimizi anlayan, birbirimize saygı duyan bir aile ortamı sıcaklığı ile kucaklıyoruz.

    Sizlere vermek istediğimiz eğitim anlayışında, Türkiye Cumhuriyeti’ne karşı görev ve sorumluluklarını bilen, bunları davranış haline getiren, Atatürk ilkelerine bağlı,  insan hak ve özgürlüklerine saygılı, bireysel farklılıkları zenginlik kabul eden, ırk ve cinsiyet ayrımı yapmayan, ötekileştirmeyen, ulusal ve evrensel değer ölçülerini benimsemiş, bilim, sanat, spor alanında öncülük görevini üstlenen bireyler olarak yetişmenizi sağlamak eğitim anlayışımızda yer alan vazgeçilmezlerimizdir. Bu değerlerle yetiştirmeye çalıştığımız sizler bizim geleceğimizin güvencesi, umut ışığımızsınız.

    Okulunuza hoş geldiniz!

    İyi bir yıl olması dileğiyle...

 

    Nihan GÖRAL BOYALI

    Ataşehir Fen Bilimleri Okulları Müdürü