7 Ekim 2019 tarihinde belediye başkanımız Sayın Ali Engin ve çalışma arkadaşlarının okulumuzu ziyareti okul öğretmenlerimiz, çalışanlarımız ve tüm öğrencilerimiz tarafından memnuniyetle karşılanmıştır. 
Gerçekleştirilen ziyaret esnasında sayın başkanımızdan okulumuzun önünden geçen yola yaya geçidinin yapılmasını istemiştik bu isteğimiz hemen gerçekleştirilmiştir. 
Başta belediye başkanımız Sayın Ali Engin olmak üzere emeği geçen diğer çalışanlarımıza teşekkür ederiz.