Bilgisayar, okul öncesi dönemde sınırlı bir yere sahip olmalıdır. Çocuğun, günlük teknoloji kullanımı toplamda, 30-45 dakikayı geçmemelidir

Bilgisayarın 0-3 Yaş Grubuna Etkileri

0-3 yaş döneminde bilgisayarın karşısında uzun saatler geçiren bir çocuğun, konuşmaya başlamasında, jest ve mimiklerinin gelişmesinde gecikmeler ve yetersizlikler görülebilir. Sürekli bilgisayar karşısında kalan çocuk, “pasif ” hale gelmektedir. Pasif hale gelen çocuk, göz kontağı kuramama, yaşıtlarına karşı ilgisiz olma, yaşadığı ortamda canlı varlıklardan çok cansız varlıklara karşı ilgi duyma, cümle kurmak yerine daha basit kelimeler ile kendini ifade etme gibi sıkıntılar yaşayabilir.

Bilgisayarın 4-6 Yaş Grubuna Etkileri

Bu yaş çocuklarının, arkadaşları ile oyun kurması, tartışma ve tartışmayı çözme yollarını öğrenmesi gerekmektedir. Bilgisayar başında geçirilen uzun süreler, çocuğun sosyal, bedensel ve bilişsel gelişimini olumsuz etkilemektedir.

Şiddet içerikli oyunların, çocuklar üzerinde olumsuz etkileri olduğu bilinmektedir. Çocukların internette şiddet içerikli çizgi filmler izlemeleri veya şiddet içerikli oyunlar oynamaları şiddeti çocuklarda sempatik ve ilgi çekici bir hale getirmektedir.

Bilgisayarın çocuğun üzerinde oluşturabileceği olumsuz etkileri engellemek için şunları yapabilirsiniz:

  • Bilgisayar ve internet kullanımını belli bir program dâhilinde, belirli saatlerle sınırlandırın. Bu sınırlandırmayı çocuğunuzla birlikte karar verin.
  • Ebeveyn olarak çocuğunuzun, sorumluluklarını ve bunların öncelik sırasını yeniden yapılandırmalısınız. Örneğin, ödevini bitirmeden, yemeğini yemeden bilgisayarı açamayacağını bilmelidir.
  • Çocuğunuzun bilişsel, sosyal-duygusal ve dil gelişimlerini, el-göz koordinasyon becerilerini destekleyecek program ve oyunları seçmeye özen gösterin.
  • Çocuğunuzun bilişsel, sosyal-duygusal ve dil gelişimlerini, el-göz koordinasyon becerilerini destekleyecek program ve oyunları seçmeye özen gösterin.
  • Çocuğunuzu hem bilgisayardayken hem de bilgisayardan uzak olduğu zamanlarda onun yaratıcılığını teşvik edecek yazılımlar ve web siteleri ile tanıştırın. Örneğin, bilgisayarda okuduğunuz bir öyküyü daha sonra kâğıda resimlemesini isteyin.

Bu süreçte unutulmaması gereken en önemli nokta, ebeveynlerin çocuklarının bilgisayarı bilinçli ve kontrollü kullanımını sağlamalarıdır.

Kaynaklar:
Yavuzer, Haluk, (2006), ‘Çocuk Psikolojisi’, 29. Basım, Remzi Kitapevi
http://ab.org.tr/ab07/bildiri/43.pdf