Torun sevgisi büyükanneler ve dedeler için oldukça özel bir sevgidir. Torunlarıyla ilgilenmek ve torunlarının büyümelerini izlemek onlar için keyif verici bir duygudur.

Büyükanneler ve dedelerin torunları üzerinde olumlu etkileri vardır. Çocuklar, ebeveynlerinden göremedikleri ilgi ve sevgiyi bazı durumlarda büyükannelerinden ve dedelerinden görebilmektedir. Kurulan bu bağ ve etkileşim, çocukların psikolojik yönden gelişimlerine olumlu katkılar sağlayabilmektedir.

Ebeveynlerin çalışma hayatında yer almaları, çocuğun bakım sorununu ortaya çıkartmaktadır. Çocuğun bakımı sürecinde büyükanneler ve dedeler rol alırlar. Büyükanneler ve dedeler genellikle torunlarına sınırlama koymadan ve tüm isteklerine karşılık vererek, aşırı hoşgörü göstererek büyütmeyi tercih etmektedirler. Çocuklar, yaptıkları her davranışın hoşgörü ile karşılanması ve istediklerinin yerine getirilmesi durumunda oldukça mutlu olurlar. Bu tutumun, anne ve babaları tarafından da sergilenmesini beklerler. Ancak, büyükanneler ve dedeler ile sağlıklı sınırlar ile büyümeyen çocuk, ebeveynlerinden davranış ve tutumları ile ilgili olumsuz yanıt aldığında büyüklerini tercih eder. Çocuk, istediklerine büyükanneleri ve dedeleri aracılığı ile ulaşmanın yollarını arar. Çocuğun eğitiminde, denge ve tutarlılık oldukça önemlidir. Bu nedenle, çocuğa büyükleri ve ebeveynleri net ve tutarlı mesajlar vermelidir.

Ebeveynler, çocuğun eğitimi ve yetiştirilmesinde birinci derecede etkin ve sorumludur. Büyükanneler ve dedeler, bu durumu gözetmeksizin torunlarına karşı yalnızca destekleyici rolde olmalıdırlar. Aksi taktirde, ebeveynler tarafından konulan kuralları eleştirerek, uygun tutumlar sergilemeyen büyükanneler ve dedeler, çocuğun gözünde ebeveyninin otoritesini zayıflatmış olur.

Büyükanneler-dedeler, ebeveynler ve torun arasında sağlıklı iletişim kurmanın yolları nelerdir?

  • Çocuğun, kendi yaşam alanı içinde (evinde) bakılması ve her gece kendi ebeveynlerini görmesi önemlidir. Büyükanneler ve dedelerin evinde bakıldığı durumlarda ise, çocuğun her gece kendi evine dönerek kendi yatağında uyuması gerekmektedir.

  • Çocuğunuzun yapmaması gereken davranışlar çocukla ilgilenen tüm bireylere belirtilmelidir. İstenmeyen davranışın ortaya çıkması durumunda da, tüm bireyler çocuğa aynı mesajı vererek, tutarlı davranmalıdır.

  • Büyükler çocuğunuzu sürekli olarak şeker vb. ile ödüllendirmek yerinde, sözlü ifadelerle ya da beraber etkinlik yaparak çocuğu yüreklendirmelidir.

  • Kuşaklar arasında çocuk eğitimi konusunda farklı görüşler olabilir. Ancak, bu fikirler çocuğun önünde dile getirilmemelidir.