Page 10 - Fen Bilimleri Dergi-5
P. 10

EĞİTİM

                     Öğrenciler okula neden gider?
                M    eslek hayatımda çoğu zaman aklımdan şu parlaklıklarını bir tarafta tutarsak olasılık

                     soru hiç çıkmadı: Öğrenciler, okula neden olarak da her zaman birilerinin “sisteme
                     gider?                   rağmen” ilerleyebildiğini görürüz. Ancak
                                          bir şekilde yüzde birlik başarı içinde olan
                     Dile pelesenk olmuş söylemler: “iyi bir eği- öğrencileri işaret ederek kalan tüm kitleye
              Ömer ORHAN
            Fen Bilimleri Okulları tim almak, kendilerini geliştirmek ve ileride bu başarıyı hedef göstermek, işte bu hiç
              Genel Müdürü başarılı bir iş hayatına atılmak…”    samimi değil.


                     Sözcüklere yüklediğimiz anlamlarla süsle- Hiçbir sektör, eğitimde olduğu gibi yaşa-
                     diğimiz eğitim-öğretim çalışmaları yaşam nan riskleri “aynı yürek ferahlığı içinde”
                     için yeterli mi?              tolere etmez. Hangi sektörde bir ürün, 18
                                          yıl (anaokulundan lisans eğitimi sonuna
                     Tanımladığımız iyi eğitim, kime ve neye kadar) üretim bandında tutulur ve tüm so-
                     göre iyi? Kurduğumuz sistem, öğrencilerin rumluluk ürünün kendisine bırakılır? Yani
                     kendilerini geliştirmelerine olanak tanır mı? eğitimin sonunda bir başarısızlık söz ko-
                                          nusu olursa başaramayan, ürünün/kişinin
                     Başarılı bir iş hayatı ne demek ve hangi ile- kendisi olarak görülür! Oysa başarılı olmak
                     ride? Üniversite bitince mi, yoksa yüksek için daha çok “çalışsaydı”, daha çok “test
                     lisans, doktora sonrası mı? Ne zaman?   çözseydi”, daha çok… Çok anlamlı değil.

                     Kimse kusura bakmasın; uygulanan eğitim Eğitim sistemiyle ilgili herkesin birtakım
                     sisteminde, teorilerle boğuşan öğrencilerin görüşleri olduğunu biliyor ve popülistlik de
                     kendilerini “geliştirmeleri” çok zor. Eğer yapmak istemiyorum ama analizi samimi
                     birkaç iyi örnek yaratarak tüm sistemi akla- yapmak lazım.
                     yacaksak o başka ama yıllardır ölçme değer-
                     lendirmede vazgeçemediğimiz çan eğrisini Annem her zaman doğru ve iyi insanlarla kar-
                     tüm sisteme oturtursak daha samimi bir de- şılaşmamız için dua eder. Sanırım bu dileğin
                     ğerlendirme yapabiliriz sanırım.      ne demek olduğunu hepimiz biliyoruz. Belirli
                                          bir deneyime sahip insanların bu dileğe ka-
                     Unutmayalım ki sistem ne olursa olsun, her tılmaması mümkün mü? İyi insan olmak için
                     zaman yüzde birlik dilimde yer alan birileri örnek bir aileye sahip olmakla başlıyor her şey
                     olacaktır. Üstelik bu birilerinin zekâlarının ve sonrasında iyi bir okulla devam ediyor.


        10
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15