“Mutlu çocuk, huzurlu ailenin temelidir.”

Fen Bilimleri Eğitim Kurumları Anaokullarında 36-72 ay aralığındaki çocukların sosyal, bilişsel, duyuşsal, dil ve öz bakım becerilerinin gelişimine uygun özel tasarlanmış öğrenme ortamları ve zengin materyallerle donatılmış sınıf ve atölyelerde kalıcı ve kaliteli öğrenme yaşantıları oluşturmaları hedeflenir.

portolfio image
  • Tüm öğretim süreçleri, öğrencilerin bireysel farklılıkları dikkate alınarak planlanır, uygulanır ve değerlendirilir.

  • Çocukların ne yapabildiğine değil, ne kadar geliştiğine odaklanılır.

  • “BEP” ( Bilişsel Eğitim Programı) ile çocukların öğretmenlerle birebir çalışması sağlanır.

  • Çocuklar, paylaşmayı, dayanışmayı, sosyalleşmeyi ve birlikte çalışmayı öğrenir.

  • Anadilini doğru ve güzel konuşmanın bu yaşta öğrenildiğinin bilinciyle, çocukların toplumu, çevreyi, evreni ve insan davranışlarını tanıması hedeflenir.

  • Hazırlanan atölye ve laboratuvarlarda her ders, etkin katılımla bir proje çalışması titizliğinde işlenir.

  • “Her çocuk özgürdür, kendi bireysel hızına göre ilerler.“ felsefesi doğrultusunda, “Montessori” eğitimi ile kalıcı ve sürdürülebilir davranışların kazandırılması amaçlanır.

  • Bağımsız öğrenen ve eleştirel düşünebilen bireyler yaratarak,
    öğrencilerin fen ve matematikteki öncül kavramları anlamalarını sağlamak, becerilerini geliştirmek amacıyla “GEMS” programı uygulanır.

portolfio image

“SCAMPER” tekniği ile çocukların yaratıcı düşünme becerileri göz önünde bulundurularak, hayal kurma, farklı düşünme,
özgün olma ve sezgi gibi içsel dünyalarına yön verecek aşamaların hepsini kullanabilecek bireyler yetişmesi hedeflenir.

Toprağa dokunan, toprağı işleyen ve toprağı anlayan; eşit, özgün, araştırma ve keşfetme becerisine sahip bir neslin
yetişmesi amacıyla “Forest School” (Orman Okulları) programı uygulanır.

“Yabancı Dil Programı” ile çocukların İngilizceyi Türk ve yabancı öğretmenler eşliğinde öğrenmeleri ve yabancı dil becerilerini
kazanmaları amacıyla dil öğretimi gerçekleştirilir.
Bilingual (iki dilde tek öğretim) eğitim verilir.

Eğitim bir süreçtir ve her öğrenci bu süreçte ortaya bir ürün
çıkarmalıdır, anlayışıyla anaokulumuzda her öğrencinin
kendine ait çalışmalarını velileriyle paylaştığı “Portfolyo
Sunumu ” ile sunum becerilerinin geliştirilmesi ve sorumluluk
alma, süreci yönetme gibi becerileri pekiştirilir.

Eğitim

Eğitim sürecinde, tüm etkinlikler, farklı öğrenme stilleri ve bireysel farklılıklar göz önünde tutularak hazırlanmaktadır. Öğrencilerimizin yaşlarına ve gelişim özelliklerine göre oluşturulan farklı öğrenme merkezlerinde, öğrencilerimiz hem eğlenmekte hem de öğrenmektedirler.

Zenginleştirilmiş Öğretim Programları

Okullarımızda, akademik alanı desteklemek amacıyla, Uluslararası Eğitim Programlarından yararlanılmaktadır. Öğrencilerimiz, GEMS Atölyesinde uygulanan GEMS dersleri, tam donanımlı fen laboratuarlarında uygulanan EĞLENCELİ BİLİM derslerimiz sayesinde eğlenerek öğrenmektedirler.

Yabancı Dil Eğitimi

Yabancı dil öğretimi, tema ve konuları Türkçe temel programlarına paralellik gösterecek şekilde yabancı öğretmenler eşliğinde verilir.

Görsel Sanatlar ve Seramik Dersleri

Görsel sanatlar ve seramik derslerimiz ile, kendilerini sanat yoluyla ifade eden, sanatsal etkinliklere duyarlı bireyler yetiştirmeyi hedeflemekteyiz.

Müzik Dersi

Müzik etkinliklerine uygun olarak planlanan alanda orff tekniği kullanılarak müzik eğitimi verilmektedir. Bu teknik müzik, dans ve doğaçlamanın önemsendiği bir müzik yaklaşımıdır. Öğrencilerimiz içinde var olan ritim duygusunu geliştirmekte ve özgürce ortaya çıkarabilmektedir.

Modern Dans ve Bale Dersleri

Öğrencilerimiz bale ve dans salonlarımızda, uzman eğitmenlerimiz eşliğinde, klasik bale ve dünya danslarını öğrenmektedirler.

Spor Dersleri

Okulumuz bünyesinde bulunan spor salonunda öğrencilerimiz denge koordinasyon sürat esneklik gibi konularda bedensel gelişimlerine yönelik aktiviteler yapmaktadırlar

Satranç Derslerimiz

Satranç derslerimiz ile, öğrencilerimize, öngörüde bulunmak, sabırlı olmak ve kapsamlı düşünmek gibi kazanımlar edindirmenin yanı sıra, dikkat gelişimlerini de desteklemekteyiz.

Yaratıcı Drama

Yaratıcı drama derslerimizde doğaçlama ve rol oynama teknikleri kullanılmaktadır. Böylece öğrencilerimizin iletişim, problem çözme ve empati becerilerinin gelişimi desteklenmekte; kendini tanımalarına ve hayal güçlerini geliştirmelerine ortam oluşturulmaktadır.

Okuma Yazma Hazırlık

Okuma Yazma Hazırlık derslerimiz; İlkokul dersliklerimizde, ilkokul öğretmenlerimizle uygulanmaktadır. Bu derslerde öğrencilerimizin ilkokula geçişini kolaylaştırmaya ve hazır bulunuşluklarını arttırmaya yönelik çalışmalar yapılmaktadır.

Yemek - Beslenme

Uzman eşliğinde hazırlanan aylık menülerimiz, okulumuzun mutfağında, sağlık ve hijyen kuralları çerçevesinde, sabah kahvaltısı, öğlen yemeği ve ikindi kahvaltısı olacak şekilde öğrencilerimize sunulmaktadır

Rehberlik / Psikolojik Danışmanlık

Rehberlik Birimimiz, öğrencilerimizin kendisini ve çevresini tanımasını, kendisinde var olan gizli potansiyeli ortaya çıkarmasını amaçlarken, öğrenciyi merkeze alan bir yaklaşım içerisindedir. Rehberlik uygulamalarımız, öğrencilerin zihinsel, bedensel, sosyal, ruhsal ve dil gelişimini desteklemeyi hedefler. Çalışmalarımız okul- aile işbirliği içerisinde gerçekleştirilerek, öğrencilerimizin gelişimleri desteklenmektedir