Beylikdüzü Fen Bilimleri Okulları olarak, Atatürk ilke ve inkılaplarına sahip çıkan, laik cumhuriyetin kazanımlarını benimseyen bir kurum olmanın gururu içerisindeyiz.

Anaokulundan itibaren tüm öğrencilerimizin bireysel farklılıklarının farkında olarak herkesin tek ve özgün olduğu, öğrenme kabulüyle yol alınmakta, bu sebeple gerek öğrenme gerekse sosyal gelişim alanlarında takiplerimiz yapılmaktadır. Anaokulu ve ilkokul kademelerinde okulumuzun paydaşları öğrencilerimiz, kadromuz ve velilerimizle işbirliği ve iletişim halinde öğrencilerimizin gelişimlerini takip etmekteyiz. Eğitimde devamlılığın öneminin farkında olarak kadrolarımızda da devamlılığı önemsemekteyiz. Her sınıf düzeyine uygun ölçme ve değerlendirme sonuçlarımız bize öğrencilerimizin bireysel ihtiyaçlarını belirlemede yol göstermektedir. Bu şekilde bireysel ihtiyaçlarını tespit ettiğimiz öğrencilerimizi ATP (Akademik Takip Programı) ‘ler ile olmaları gereken noktalara taşımaktayız. Düzenli olarak yapılan ATP çalışmaları, hafta sonu etütleri ve bireysel çalışmalar ve rehberlik çalışmalarımız öğrencilerimizi LGS sınavlarında hak ettikleri yerlerde görmenin haklı gururunu yaşamaktayız. Yabancı dil eğitimine son derece önem verilen kurumumuzda deneyimli yabancı dil bölümümüz ile önemli başarılar kazanılmaktadır. 5.sınıfı hazırlık olarak okuyan öğrencilerimizin yabancı diller ile ilgili seviyeleri uluslararası geçerliliği olan sınavlarla da belgelenmekte ve hedeflenen başarıya ulaşılmaktadır. Öğrencilerimizin yaparak yaşayarak öğrenen sosyal bireyler olarak yetişmelerini sağlayacak her türlü donanım sağlanmaktadır.

Her şeyden önemlisi, sağlıklı huzurlu, başarılı ve özgüveni yüksek öğrencilerimizi velilerimizin desteği ile hak ettikleri yerlerde görmek bizim gurur kaynağımızdır.

 

  Duygu APARİ

  Fen Bilimleri Okulları Beylikdüzü Kampüsü / Okul Müdürü