TÜRKÇE
brand-image  brand-image

  TÜRKÇE

  Okuldaki eğitimin temelini Türkçe oluşturur. Çünkü Türkçenin düzgün ve etkin kullanılması, diğer derslerde anlatılan konuların daha iyi kavranmasını sağlayacaktır.Aynı zamanda bireylerin Türkçeyi, yaşam boyu etkin ve yetkin bir şekilde kullanması gerekmektedir.

Bu amaçla Türkçe derslerinde:

 • Öğrencilerin hayat boyu kullanabilecekleri dinleme, konuşma, okuma, yazma, görsel okuma ve görsel sunu becerilerine yönelik çalışmalara önem verilmektedir. Öğrencilerin bir üst öğrenim düzeyi için gerekli temel becerileri eksiksiz olarak edinmesi hedeflenmektedir.
 • Her sınıf seviyesinde tematik anlayışla belirlenen okuma listelerinde yer alan okuma kitapları bir yıl boyunca okunur. Tüm kitaplarla ilişkili hazırlanan çalışmalarla öğrencilerin okudukları kitapları farklı ders içerikleriyle ilişkilendirmesi sağlanır.
 • Okul içinde düzenlenen tören, etkinlik ve yarışmalar yoluyla edindikleri becerileri deneyimleyeme fırsatları sunulmaktadır.
 • Her yıl milli bayramlarda, belirli gün ve haftalarda sınıflar düzeyinde düzenlenen farklı etkinliklerle öğrencilerin sahne heyecanını yaşayarak kendilerini ifade etme becerilerini geliştirmesi sağlanır.
 • Okul kütüphanesinde her hafta düzenli olarak yapılan okuma saatlerinde yapılan etkinliklerle öğrencilerin okuma becerilerini geliştirmesi sağlanır.
 • Öğrendikleri tüm konularla ilgili duygu, düşünce, hayal ve izlenimlerini aktaran yaratıcı yazma çalışmaları programın bir parçasını oluşturmaktadır.
MATEMATİK
brand-image  brand-image

  MATEMATİK

  “Her çocuk matematiği öğrenebilir” ilkesinden yola çıkarak, öğrencilerimize matematik öğrenmenin zengin ve kapsamlı bir süreç olduğu ve matematiğin gerçek yaşamda önemli bir araç olduğu benimsetilmeye çalışılmaktadır. Bu nedenle matematik derslerini kolay, anlaşılır ve eğlenceli hale getirerek öğrencilerimizin akademik yönden ulaşabilecekleri en üst seviyeye çıkmalarını sağlamak amaçlanmaktadır.

Bu amaçla matematik derslerinde:

 • Her düzeyde temel sayma vedört işlem becerilerinin eksiksiz olarak kazanılması sağlanmaktadır.
 • Genel problem çözme stratejileri kavratılarak matematiğin gerçek yaşamda kullanılan önemli bir araç olduğunun fark edilmesi sağlanmaktadır.
 • Haftada bir ders saati matematik sınıfında matematik müfredatında yer alan konular GEMS ve MATH THEIR WAY gibi programlarla zenginleştirilerek el ve akıl becerilerine dayanan heyecan verici ve etkili matematik etkinlikleri planlanarak uygulanmaktadır.
 • Yılsonunda yapılan Port folyo sunumunda öğrenciler yıl boyunca gerçekleştirdikleri matematik etkinliklerini aileleri ile paylaşmaktadır.
 • Öğrencilerin bir üst öğrenim düzeyine eksiksiz hazırlanması için bireysel destekleme ve geliştirme çalışmaları yapılmaktadır.
HAYAT BİLGİSİ
brand-image   brand-image

  HAYAT BİLGİSİ

Hayat bilgisi dersleri Milli Eğitim müfredatına uygun bir şekilde işlenirken yakından uzağa, çocuğa görelik, somuttan soyuttan temel ilkelerine göre hareket edilir. Dersler işlenirken konuyla ilgili kavramlar ve kazandırması gereken beceriler temel alınır. Konu ve kazanımlar ilişkili olarak öğrencinin günlük yaşama da ki temel alınır.

Bu amaçla sosyal bilgiler dersinde:

 • Okul gezilerinin büyük bir kısmı Hayat bilgisi programına eşgüdümlü olarak planlanır.
 • Konularla ilişki kısa ve uzun süreçli proje çalışmaları yapılır.
 • Öğrencilerin edindikleri bilgileri sunmaları için fırsatlar yaratılır.
 • Belirli gün ve haftalarla ilişkili olarak sınıf içi, şubeler ve sınıflar arası etkinlikler planlanarak farkındalık yaratılır.
 • Alanında uzman kişilerle öğrencilerimizin bir araya gelmesi sağlanır.
 • Haftada bir saat High Touch High Tech programlarıyla “Eğlenceli Bilim” dersleri yapılır. Yapılan etkinlikler ve deneyler ile öğrencilerimizin doğa ve bilimi yaşayarak tecrübe etmelerini sağlanır.
 • Her yıl yapılan portfolyo sunumları ile öğrencilerin bu derslerde öğrendikleri beceri ve bilgileriaileleriyle paylaşması sağlanır.
FEN BİLİMLERİ
brand-image  brand-image

  FEN BİLİMLERİ

  Öğrencilere standart bir bilgi kazandırmak yerine çevrelerindeki olaylarla ilgili, kendiliğinden oluşan izlenimlerini bilgi düzeyine çıkartmalarını sağlamak amaçlanmaktadır.

Bu amaçla fen bilimleri dersinde:

 • Konuların günlük yaşam bağlantıları kurulur, öğrencilerin bu şekilde gözlemler yapması ve ifade etmeleri sağlanmaktadır.
 • Konularla ilişki kısa ve uzun süreçli proje çalışmaları yapılmaktadır.
 • Öğrencilerin edindikleri bilgileri sunmaları için fırsatlar yaratılmaktadır.
 • Konularla ilişkili geziler düzenlenmektedir.
 • Görsel işitsel malzemeler sıklıkla kullanılarak öğrencilerin kavram yönelik detaylı bilgiler edinmeleri sağlanmaktadır.
 • Hafta bir saat High Touch High Tech programlarıyla “Eğlenceli Bilim” dersleri yapılır. Yapılan etkinlikler ve deneyler ile öğrencilerimizin doğa ve bilimi yaşayarak tecrübe etmelerini sağlanır.


YABANCI DİL EĞİTİMİ
brand-image

İNGİLİZCE

Okulumuzdan mezun olan öğrencilerimiz,
Toplantı ve seminerlere kendi çalışma alanlarına göre etkin bir katılım sağlarken,  günlük konuşma dilini, soyut kavramlar da dahil olmak üzere akıcı bir biçimde kullanabilir. Akademik bir yazıyı, kitle iletişim araçlarını veya standart 

dışı bir yazışmayı hızla okuyabilir.
•Profesyonel bir yazışmayı hazırlayabilir,
•Toplantılarda mantıklı ve hatasız notlar alabilir veya iletişim becerisini gösteren bir rapor hazırlayabilir. 
•Özel ifadelerin kullanımı için özel bir araştırma yapmaksızın akıcı bir şekilde kendini ifade edebilir,
•Dili sosyal ve profesyonel amaçları için etkin ve esnek bir biçimde kullanabilir,
•Kişisel fikirlerini ve görüşlerini, diğer konuşmacıların fikirlerine karşın, hassasiyetle, ustalıkla, açık ve kesin şekilde ifade edebilir.

ATP( Akademik Takip Programı) ÇALIŞMALARI:
Okul sonrası çalışmalarımız saat 16.00 ile 16.45 arasında farklı günlerde farklı seviyelere uygun şekilde düzenlenmektedir.
Öğrenciler okul çıkışında kalarak İngilizce çalışmalarına katılmaktadırlar. Bu çalışmalarda amaç öğrencilerimizin akademik becerilerini geliştirmek ve  eksiklerini tamamlamaktır. 

OYUNLAR:Oyunlar çocukları eğlendirirken, onların sosyal gelişimlerine de katkıda bulunur ve zihinsel gelişim süreçlerini destekler. Bu nedenle sınıflarımızda İngilizce konuşmayı destekleyen oyunlar müfredatın içinde yer alır.

GÖSTERİLER:  
5. sınıf ve anaokulu öğrencilerimiz her yıl İngilizce drama gösterisi yapmaktadırlar.

BİLGİ YARIŞMALARI: 
Öğrencilerimizin kendilerine güven oluşturmalarını sağülamak ve farklı konulara odaklanmalarına katkıda bulunmak amacıyla her yıl 6. sınıf öğrencilerimiz arasında bilgi yarışmaları yapılmaktadır. Bu yarışmalarla öğrencilerimizin 

eğlenceli zaman geçirmeleri ve dili etkin kullanmaları amaçlanmaktadır.

HECELEME YARIŞMASI (SPELLING BEE): 
Heceleme yarışması her eğitim öğretim yılında iki kere yapılmaktadır. 2, 3, 4 ve 5. sınıf öğrencilerimiz bu yarışmalara eğlenerek katılmaktadırlar.

MÜNAZARA: 
7. sınıf öğrencilerimiz her yıl geleneksel olarak yapılan “Münazara Turnuvaları”na katılmaktadırlar. Bu münazara etkinlikleriyle öğrencilerimiz, topluluk önünde konuşma becerilerini ve okul yaşantılarındaki performanslarını 

geliştirirler. Bunun yanında, başkalarını dikkatli bir şekilde dinlemeyi ve uygun bir şekilde cevap vermeyi öğrenirler. “Münazara Turnuvaları” tüm
öğrencilerimize İngilizce’yi etkin kullanabilme adına sunulmuş harika bir öğrenme fırsatıdır.

SPEAKER’S CORNER:
Speaker’s Corner Londra’da binlerce kişinin özgürce ne düşündüğünü ifade ettiği bir platformdur. 7. sınıf öğrencilerimizle düzenlediğimiz bu etkinlikte her cuma günü bir öğrenci bir öğrenci kendi belirlediği bir konuda arkadaşlarına 

konuşma yapar.
Öğrencilerimiz ayrıca her yıl, “Cambrıdge Sınavları”na ve “World Scholar’s Cup”a katılırlar.

ÖDEVLER:
Her hafta sonu düzenli olarak ödev verilir. Ödevlerin amacı öğrencilerimizin öğrendiklerini tekrar etmelerini sağlamak ve eksikleri belirlemektir. Hafta içi ise çarşamba günleri hariç ekstra çalışmalar verilir. İngilizce desteğine 

ihtiyaç duyan öğrencilerimiz, öğretmenleriyle özel olarak çalışırlar.

PROJELER:
Öğrencilerimiz her yıl kendilerine verilen yaratıcı konulardan birini seçerler ve yıl boyunca bu konu üzerinde çalışırlar. Yılsonunda çalışmalarını arkadaşlarına ve velilerine sunarlar. 5. sınıflardan tüm öğrencilerimiz yaratıcı projeler 

hazırlayarak ailelerine, arkadaşlarına ve öğretmenlerine sunarlar.

PORTFOLYO:
Portfolyo, öğrencilerin öğrendikleri konuları içeren ve etkili bir değerlendirme aracı olarak kullanılan bir koleksiyondur. Anaokulu, 1, 2 ve 3. sınıf öğrencileri müfredata uygun konularla ilgili her yıl sunumlar yaparlar. Portfolyolar 

öğrencinin öğrenmesini değerlendirmek adına önemlidir.

LGS ÇALIŞMALARI:
8. sınıf öğrencileri, müfredata uygun olarak haftada 5 saat konu tekrarları ve çoktan seçmeli testler yaparak LGS’ye hazırlanırlar.
2. YABANCI DİL- İSPANYOLCA
Öğrencilerimizi sadece İngilizce değil, ikinci bir yabancı dilde de hazırlamaya ve onlara gelecekteki meslek yaşamlarında başarılı olmaları için gerekli yetileri sağlamaya büyük önem
vermekteyiz.
Bu nedenle dünya çapında yaklaşık 480 milyon kişinin konuştuğu bir dil olan İspanyolca ikinci yabancı dil olarak programımızda yer almaktadır.

DELE SINAVLARI:
DELE İspanyolca sınavları, İspanya Eğitim Bakanlığı tarafından verilen yeterlilik derecesini ve İspanyolca dil ustalığını doğrulamaktadır. Instituto Cervantes sınav oturumlarını düzenlemekle ve Universidad de Salamanca sınavları 

hazırlamakta ve değerlendirmesini yapmakla sorumludur.  
4. sınıfta öğrencilerin analitik becerileri geliştikçe, diğer becerilere ek olarak dilbilgisi de programda hissettirme ve yönlendir-meyle yer almaya başlar. Ölçme değerlendirme kriterlerinin içine yazılı sınavlar 4. Sınıfta girmeye 

başlar. Yılsonunda öğrencilerin A1 seviyesine gelmeleri hedeflenir. 
Proje ve Diorama çalışmalarına (bir enstantaneyi maket boyutlarında canlandırma) başlanır. 
Yılsonunda portfolyo sunumu yapılır. 

GÖRSEL SANATLAR
brand-image  brand-image

 

GÖRSEL SANATLAR

Amacımız, yaptığımız etkinliklerle öğrencilerimizin yaratıcılıklarının ve yeteneklerinin ortaya çıkmasını sağlamak, ayrıca öğrencilerimizin eleştirel düşünme, yetenek ve yaratıcılıklarını estetik bir seviyeye ulaştırabilmelerini sağlayarak hem bireysel hem de grup içinde kendilerini ifade edebilmeleri, paylaşma bilincine sahip olabilmeleri hedeflenmektedir. Öğrencilerimiz çevrelerinde gördükleri, kullandıkları birçok objenin sanat malzemesine dönüşebileceği bilincine ulaşabilmektedir. Ayakkabı kutuları, süt kutuları, kapaklar, kumaş parçaları, gazete kağıtları, kürdan, ip, yaprak, plastik maddeler v.b. gibi malzemeleri boyayarak, keserek, ya da birleştirerek kendi ürünlerini yaratırlar. İlkokul öğrencilerimizle bu dönem iğne, iplik, kumaş kullanarak başlattığımız çalışmalarla öğrencilerimize sanatın çeşitliliğini ve tüm malzemelerle sanat ürünü çıkarılabileceği bilincini vermek, ayrıca dikişle resim çalışmalarıyla da yaşamsal becerilerini geliştirebilmek amaçlanmıştır. 1.dönemden itibaren kişisel çalışmaları olan öğrencilerimizin resim sergilerini açarak, kendilerini ifade edebilmelerine olanak sağlanır. Anasınıfından 8. sınıfa kadar, her kademede sanat akımları ve temsilcisi olan ressamları tanıyıp eserlerini uygulayarak öğrenirler.

 BEDEN EĞİTİMİ
brand-image  brand-image

BEDEN EĞİTİMİ

Amacımız, yaptığımız etkinliklerle öğrencilerimizin yaratıcılıklarının ve yeteneklerinin ortaya çıkmasını sağlamak, ayrıca öğrencilerimizin eleştirel düşünme, yetenek ve yaratıcılıklarını estetik bir seviyeye ulaştırabilmelerini sağlayarak hem bireysel hem de grup içinde kendilerini ifade edebilmeleri, paylaşma bilincine sahip olabilmeleri hedeflenmektedir. Öğrencilerimiz çevrelerinde gördükleri, kullandıkları birçok objenin sanat malzemesine dönüşebileceği bilincine ulaşabilmektedir. Ayakkabı kutuları, süt kutuları, kapaklar, kumaş parçaları, gazete kağıtları, kürdan, ip, yaprak, plastik maddeler v.b. gibi malzemeleri boyayarak, keserek, ya da birleştirerek kendi ürünlerini yaratırlar. İlkokul öğrencilerimizle bu dönem iğne, iplik, kumaş kullanarak başlattığımız çalışmalarla öğrencilerimize sanatın çeşitliliğini ve tüm malzemelerle sanat ürünü çıkarılabileceği bilincini vermek, ayrıca dikişle resim çalışmalarıyla da yaşamsal becerilerini geliştirebilmek amaçlanmıştır. 1.dönemden itibaren kişisel çalışmaları olan öğrencilerimizin resim sergilerini açarak, kendilerini ifade edebilmelerine olanak sağlanır. Anasınıfından 8. sınıfa kadar, her kademede sanat akımları ve temsilcisi olan ressamları tanıyıp eserlerini uygulayarak öğrenirler.

MÜZİK
brand-image

MÜZİK

Eğitim alanı olarak müzik, insanın hem zihinsel hem duyuşsal hem de kas yönünden bir bütün olarak gelişimini sağlayıcı bir özelliğe sahiptir. Genel müzik eğitimi, iş-meslek, okul, bölüm, kol-dal ve program türü ne olursa olsun ayrım gözetmeksizin, her düzeyde, her aşamada, her yaşta herkese yönelik olup, sağlıklı ve dengeli bir “insanca yaşam? için gerekli asgari-ortak genel müzik kültürünü kazandırmayı amaçlar. Okulumuzda verilen müzik eğitimi, enstrüman eğitim çağına kadar Orff yaklaşımıyla devam eder. Ana sınıfından başlayarak şekillenen ritim algısı, minik oyunlu şarkılar, 1. ve 2. sınıfta yerini notalara, beden perküsyonu ve oyunlu şarkılara bırakır. 3. sınıf ise öğrencilerimizin enstrüman temelini oluşturdukları sınıftır. Sene içerisinde verilen nota eğitimi 4. sınıfa kadar aralıksız devam eder. 2. dönem başlarında yapılan kulak testi, öğretmeni öğrencisinin sesleri nasıl duyduğu ile ilgili fikir sahibi yapar. Enstrüman seçimi böylelikle hem öğrencinin hem öğretmenin ortak aldığı karar doğrultusunda yapılır. 4. sınıftan itibaren gitar, keman, perküsyon ve piyano seçimi yapmış olan öğrenciler çalışmalarına haftada 2 ders saati olarak devam eder.