İZMİR ÖZEL FEN BİLİMLERİ BORNOVA ANADOLU LİSESİ

PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK BİRİMİ

Lise Psikolojik Danışma ve Rehberlik Birimi, yaptığı çalışmalarla öğrencilerimizin okula başladığı ilk günden liseden mezun oldukları zamana kadar kendini tanıyan, uyum ve iletişim becerilerine sahip, çevresine duyarlı, mutlu, sağlıklı ve yaratıcı bireyler olmalarına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. Okula uyum, akranla uyumlu ilişkiler, sosyal beceriler, iletişim, sorumluluk, dikkat gelişimi ve doğru akademik alışkanlıkların kazandırılması çerçevesinde yürütülen rehberlik programı, veli ve öğretmenlere de öğrencilerin gelişimi konusunda müşavirlik vermektedir.

Yıl İçerisinde Yapılan Çalışmalar

Eylül ve Ekim aylarında etkinliklerimiz çoğunlukla; 9.sınıf öğrencilerimiz için okula ve çevresine öğrencinin uyum sağlamasını kolaylaştırmak adına oryantasyon etkinlikleri ve rehberlik biriminin ne olduğu, okulda ne gibi faaliyetler yaptığı konusunda genel bir bilgilendirme ile geçerken, 10., 11. ve 12.sınıf öğrencilerimize rehberlik biriminin tanıtımı ve işlevinin ne olduğu konusunda bir bilgilendirme, 11 ve 12.sınıflarımıza ek olarak 2019-YKS sunumu yapılmıştır. Okulda rehberlik biriminin kullanmış olduğu panolar her ay güncellenmekte olup, eylül ve ekim ayını kapsayan pano çalışması 2019-YKS tanıtımına ve motivasyon konulu bir çalışmaya ayrılmıştır.

Kasım ayı çalışmalarımız içerisinde; 9., 10. ve 11. sınıflarımızdan oluşan 40 kişilik bir grupla 21-22 Kasım 2018 tarihleri için planlanan Ankara-Eskişehir Üniversite ve Kültür gezisi yapılmıştır. Bu kapsamda öğrencilerimizle eğitsel, mesleki ve kişisel-sosyal rehberliği içerisinde barındıran bir çalışma gerçekleştirilmiştir.

 

 Kasım ayı içerisinde 12.sınıflarımızla ise, Ekonomi Üniversitesi ile 16 Kasım 2018 tarihi için planlanan “Mesleki Gölge” programı gerçekleştirilmiştir.

 

Öğrencilerimiz bu çalışma kapsamında seçmeyi hedefledikleri bölümlerde 1 günlük derse katılmış, üniversite hocalarıyla iletişime geçmiş ve bulundukları bölüme dair merak ettikleri her şeyi konuşma imkanı bulmuşlardır.

                    

Kasım ayı içerisinde okulda yapılan pano çalışması “Hedef Belirleme” konusu üzerinde olmuştur. Ayrıca 12.sınıflarımıza yaşadıkları sınav kaygısını kontrol edebilmeleri sağlamak ve bunu kolaylaştırmak adına “Sınav Kaygısı” konulu bilgilendirici bir seminer gerçekleştirilmiştir.

  

Aralık ayı içerisinde, her kademe için sınıf rehber öğretmenleriyle birlikte 3-7 Aralık 2018 tarihleri arasında sınıf risk haritaları ve okul rehber öğretmeni Özlem GÜR tarafından okul risk haritası çıkarılmıştır. Çalışma sonucunda elde edilen bilgiler sınıf rehber öğretmenleriyle ve öğrencilerle paylaşılmış, problem arz edebilecek birtakım konular üzerinde önleyici rehberlik kapsamında çalışmalar yapılmıştır.

 

6 Aralık 2018 tarihinde MutluLOOK projesi kapsamında görevli polisler tarafından öğrencilerimize “Terörle Mücadele” semineri verilmiştir.

 

13 Aralık 2018 tarihi için planlamış olduğumuz Katip Çelebi Üniversitesi Su Ürünleri Mühendisliği Fakültesi’nde yer alan “Deniz Canlıları” müzesini ziyaret ederek 9. ve 10.sınıf öğrencilerimizin 300’den fazla çeşit bulunan deniz canlılarını tanımalarını ve bu konuda bilgilenmelerini sağladık.

                               

10-14 Aralık 2018 tarihleri arasında “Yaşam Pencerem” testi tüm kademelere sınıf rehber öğretmenleri aracılığıyla uygulanmış, okul rehber öğretmeni Özlem GÜR tarafından değerlendirilmiştir. Değerlendirme sonuçları hakkında sınıf rehber öğretmenlerine ve öğrencilere geri bildirim sağlanmıştır. Değerlendirme sonuçlarına göre ihtiyaç görülen alanlarda öğrenciye yönelik olarak çalışmalar önleyici rehberlik kapsamında yapılmıştır.

17 Aralık 2018 tarihinde 9., 10. ve 11.sınıflarımıza “Başarıda Motivasyonun Önemi” konulu sunum ve video destekli seminer yapılarak eğitsel rehberlik kapsamında öğrencilere katkı sağlanmıştır.

              

24 Aralık 2018 tarihinde 12.sınıflarımız için planlamış olduğumuz Yaşar Üniversitesi ile “Mesleki Gölge” programı dahilinde öğrencilerimiz talep ettikleri bölümlerde 1 gün geçirmeleri ve üniversite hocalarıyla ve bölümlerdeki öğrencilerle sohbet etmeleri ve merak ettikleri konularda sorularını sorma imkanı sağlanmıştır.

  

28 Aralık 2018 tarihinde ARKAS Sanat Merkezi ziyaretimizi 11.sınıflarımızla gerçekleştirilmiş olup “1001 Gece Masalları” sergisini gezme imkanı sağlanmıştır.

                       

 Ayrıca 9., 10. ve 11.sınıf öğrencilerimize yönelik “Akran Zorbalığı” ve “Ergenlik Dönemi”ne dair kişisel-sosyal rehberlik kapsamında pano çalışmaları yapılmıştır.

Ocak ayı çalışmalarımızda motivasyona yönelik çalışmalar yapılmış olup okul sınavlarında öğrencilerimize bu anlamda katkıda bulunulmuştur. 10.sınıflarımızın 2.dönem itibariyle yapacakları ders seçimlerine yönelik ön fikir oluşturmalarını kolaylaştırmak adına mesleki rehberlik kapsamında 14-18 Ocak 2019 tarihleri arasında “Akademik Benlik Kavramı Ölçeği” uygulanmış, değerlendirme sonuçları öğrencilerimizle paylaşılmıştır.

Ayrıca 14 Ocak 2019 tarihinde Psikolog Birsen ALTAR ve Özcan GÜNDOĞAN tarafından 9.sınıf öğrencilerimize gelişim ve farkındalık konulu seminer yapılması sağlanmıştır.

 

Öğrencilerimize sömestr tatilinde zamanlarını verimli geçirmeleri ve bir dönem boyunca edindikleri bilgileri tazelemeleri adına her kademeye ayrı ayrı ders çalışma planı psikolojik danışmanlık ve rehberlik servisi tarafından hazırlanmış ve öğrencilerimize karne günü sınıf rehber öğretmenleri tarafından iletilmesi sağlanmıştır.

Şubat ayı rehberlik çalışmalarımızda teknoloji bağımlılığı konu edinilmiş ve bununla ilgili pano çalışmaları yapılmış ve İzmir Bornova RAM desteğini sağlamak için gerekli resmi yazışmalar gerçekleştirilmiştir. Rehberlik Araştırma Merkezi’nden görevlendirilecek eğitmenler tarafından öğrencilerimize “Teknoloji Bağımlılığı” semineri gerçekleştirilecektir.

9 Şubat 2019 tarihinde 11. ve 12.sınıf velilerimiz için planlamış olduğumuz ve Uzm.Psikolojik Danışman Serdar ÇANKAYA’yı okulumuza davet ederek “Evdeki Diğer Çocuklar” konulu seminerle velilerimizi, sınav sürecine girecek olan ve sınav sürecinde olan çocuklarıyla ev ortamında nasıl bir atmosferin hakim olması gerektiği ve kaygı duygusunu nasıl yönetebilecekleri konularında bilgilerini velilerimizle paylaşması sağlanmıştır.

Ayrıca 15 Şubat 2019 tarihi için Yaşar Üniversitesi ile birlikte planlamış olduğumuz “Kariyer Günleri” kapsamında 11. ve 12.sınıf öğrencilerimize Bilgisayar Mühendisliği, Mimarlık, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı ve Hukuk bölümlerinden gelen araştırma görevlileri tarafından söyleşi gerçekleştirilmiştir.

 

16 Şubat 2019 tarihinde bursluluk sınavımızı gerçekleştirirken aynı zamanda okulumuza gelen velileri lise atölye alanımızda ağırladık ve tüm velilerin paydaş olduğu “Sınav Kaygısı-Öğrenci Başarısı ile Anne-Baba ve Çocuk İletişimi” konularında okul rehber öğretmeni Özlem GÜR tarafından sunum destekli seminer verilmiştir.