ÖZEL FEN BİLİMLERİ SAHİLEVLERİ ANADOLU LİSESİ

 AKADEMİK ÇALIŞMALAR
                          

KOÇ ÖĞRETMEN SİSTEMİ (KÖS)
        Özel Fen Bilimleri Sahilevleri Anadolu Lisesi’nde bütün ö
ğretmenlere profesyonel koçluk eğitimi verilmektedir. 9. Sınıftan itibaren her öğrenciye bir Koç Öğretmen atanarak öğrenciyle birebir ilgilenecek, öğrencinin akademik ve sosyal yaşamında ve ihtiyacı olan tüm alanlarda ona yol arkadaşı olacaktır.  Koçluk sistemi öğrencinin yakın takibini ve kendini keşfetmesini, bilgi, birikim ve becerilerinin ortaya

çıkmasını sağlar.

        Milton  Erickson der ki;

Herkes tam ve bütündür . Çözmek için gerekli olan tüm kaynaklara zaten içinde vardır. Potansiyel olarak herkes neyi, nasıl çözebileceğini? bilgisini içinde taşır . Koçlar sadece potansiyel halden aktif hale geçiren, doğurtan, keşfettiren kişilerdir.

Tohum herkeste var, onu filizlendirmek koçun görevidir.


        Motivasyon dü
şüklüğü, öğrencilerin sene içinde sık yaşadığı ve genellikle ders çalışmayı tamamen bırakmalarına sebep olan bir problemdir. Her öğrencinin motivasyonu zaman zaman düşer. Bu süreci hızlı bir şekilde atlatarak öğrencinin zaman kaybını önlemesi için Koçluk sistemi oldukça işlevsel bir sistemdir.

BAŞARININ ANAHTARI
        De
ğişen dünyada bir fark yaratabilmek adına kendimizi sürekli yenilemekte ve değişime öncü olmayı hedeflemekteyiz.  Bu yolda öğrencilerimizle birlikte yürürken onların kişisel başarılarından büyük mutluluk duyuyor ve motive oluyoruz.  Öğrencilerimizin kendilerinden memnun ve başarılı bireyler olarak yetişmeleri için üç temel eyleme ihtiyacımız olduğu düşüncesindeyiz:
       
1-Ö
ğrencilerin ebeveyn ve öğretmenleri tarafından olumlu motive edilmeleri.  
        Sa
ğlıklı bir öğrencinin istedikten sonra gerçekleştiremeyeceği hiçbir şey yoktur. Onlar hedefleri için çalışırken onlara inanmak,  güvenmek ve bunu onlara ifade etmek biz yetişkinlerin en önemli görevidir. Unutmamak gerekir ki öğrenci öncelikle bir çocuktur. Bir çocuğun en çok ihtiyacı olan şeyse sevildiğinin ve hata da yapsa, başarısız da olsa bu sevgiyi kaybetmeyeceğinin farkında olmaktır.  Günümüzde baskı ve otorite sorunların çözümünde etkili olmamaktadır.Tüm kapıları açacak olan anahtar. Sevgidir.         
        Özel Fen Bilimleri Sahievleri Anadolu Lisesi e
ğitim kadrosu olarak çocuklarımızın bu ihtiyacının farkındayız. Sevildiğinin ve yanlış da yapsa bu sevgiyi kaybetmeyeceğinin farkında olan öğrenci derse aktif katılım sağlayarak anlamadığı ya da kaçırdığı bilgileri sormaktan çekinmeyecektir.
        Ayr
ıca yıllardır edindiğimiz deneyimler sonucunda bu konuda dünya üzerinde gerçekleştirilmiş araştırmaları da referans alarak ev ödevinin aile içi iletişim kalitesini olumsuz anlamda etkilediğini gördük. Yetiştirmeyi hedeflediğimiz öğrenci profilleri geleceğin liderleridir. Öğrencinizin akademik anlamda başarılı, çok yönlü ve mutlu olması için en önemli etken aile içi iletişiminin kuvvetli olmasıdır. Bu anlamda çocuğunuzla kaliteli bir iletişim kurabilmeniz amacıyla Özel Fen Bilimleri size zaman kazandırıyor. Öğrenciniz her türlü ders çalışma, konu tekrarı, test çözme, proje yapma gibi çalışmalarını okul saatlerinde bizim gözetimimizde gerçekleştirecektir.  

  2-Öğrencilerin sosyal etkinliklerde yer alarak öz güvenlerinin yükseltilmesi.      

        Sınav kaygısı ve sahne korkusu aynı fiziksel ve zihinsel sonuçları, doğurur. Bu korkunç anlarda kişi bedeninin ve zihninin kontrolünü kaybeder.  Dürtüleri ona kaçmasını söylemektedir. Bu ince ayarlanmış korku duygusu, insanoğlu ilkel çağlarda yaşarken çok işimize yarıyordu fakat artık kendimizi korku duygumuz konusunda eğitmemiz gereken bir çağda yaşıyoruz.
        Sosyal aktiviteler ö
ğrencinin grup arkadaşları içerisinde istediği gibi kaybolarak kaygılarını yenmesine yardımcı olur. Grup içerisinde hata da yapsa hemen fark edilmeyecektir. Bir süre sonra öğrenci kaygılarından kurtularak rahatlayacaktır. Bu rahatlık ve öz güven sadece öğrencilikte değil hayatı boyunca minnetle kabul edeceği hediyelerdir. Geleceğin girişimci ve lider ruhlu bireylerinin yüreklerindeki kıvılcım Özel Fen Bilimleri Sahilevleri Anadolu Lisesinde edindikleri deneyimlerle parlayacaktır.
        Okulumuzda gerçekle
ştirilecek yazarlarla buluşma, bilim şenliği, kitap fuarı yurt içi ve yurt dışı geziler, okul dergisi çıkarma  ve diğer etkinliklerle öğrencilerimize öz güven kazandırılması amaçlanmaktadır.

3-Öğrencilere kitap okuma alışkanlığının kazandırılması.    
        Kitap okuma alışkanlığının saymakla bitmeyecek yararlarını tüm öğrencilerimizin değerlendirebilmesi, kitapların müthiş dünyasından aldığımız keyfi tüm öğrencilerimizin tadabilmesi için Özel Fen Bilimleri Sahilevleri Anadolu Lisesinde Türk Dili ve Edebiyat dersinde haftada en az bir ders saati kitap okumaya ayrılmıştır. Bu muhteşem saatte okulumuzda çalışan tüm personel,hava güzel olduğu sürece bahçede, çimlerin üzerinde kitap okuyacaktır.
        Ayr
ıca öğretmenlerinin desteğiyle öğrenciler tarafından çıkarılacak dergimizde her öğrencinin istediği türden çalışmaları yayınlanacaktır. İlerleyen yıllarda geleceğin sanatçılarının, habercilerinin, bilim insanlarının  “ilk çalışmalarını dergimizin sayfaları arasında bulabilirsiniz.

AKADEMİK BAŞARI EYLEM ADIMLARI
        Ö
ğrenciyi bulunduğu noktadan geleceğe taşımak ilkesiyle uyguladığı aktif öğrenme teknikleri ve öğrenci merkezli çalışmalarla, Özel Fen Bilimleri Sahilevleri Anadolu Lisesi dershane tecrübesiyle YKS sınavlarında öğrencilerinin başarıya ulaşmalarını hedefliyor.
        Müfredat
ın geniş olması, konular birikmeden atlanan noktaların zaman kaybetmeden tamamlanması gereğini ortaya çıkarmıştır. Öğrencilere her konu bitiminde uygulanan konu kavrama testleri, öğrencinin konu içinde anlamadığı ya da kaçırdığı noktanın tespit edilmesi amacıyla kullanılmaktadır. Sınav sonuçları branş öğretmenleri tarafından analiz edildikten sonra öğrencilerin eksiğinin kapatılması için Hafta sonu akademik kurslara ağırlık verilmektedir. Hafta içi son saat etüt olarak değerlendirilmekte öğrencilerin bireysel olarak sorulan sorularına tüm branşlarda cevap verilmektedir.
      Ö
ğrencinin konu eksiklerini kapatması akademik başarı için yeterli değildir. Bazen öğrenciler konulara hakim de olsalar sınav esnasında uygulama sorunu yaşayabilmektedir. Seviye tespit sınavı,Başarı değerlendirme sınavı,bölüm sınavı ve TYT-AYT ile hem öğrencinin diğer öğrenciler içindeki yerini görmesine yardımcı olmak hem de öğrenciye hız ve pratik kazandırmak amaçlanmıştır. Sınav heyecanı, sınav kaygısı, odaklanamama gibi problemlerin çözümü için Özel Fen Bilimleri Sahilevleri Anadolu Lisesi Rehberlik Servisi eğitim yılı boyunca öğrencilerle dikkat ve odaklanma çalışmaları yapılmaktadır. Bu çalışmalarda meditasyon teknikleri, nefes egzersizleri ve öğrencinin hayal gücünden yararlanılarak hayatının her alanında istediği zaman kendini sakinleştirebilmesi ve zihnini boşaltarak odaklanabilmesi amaçlanmaktadır. Bu odaklanma öğrendiği bilgilerin zihninin derinliklerinden bilinç üstüne çıkmasını da sağlayarak potansiyelinin tamamını kullanmasına yardımcı olacaktır.


 YABANCI DİL EĞİTİMİ
        Özel Fen Bilimleri Sahilevleri Anadolu Lisesi öğrencileri uluslararası başarılara atacakları imzalarını şimdiden şekillendirmeye başlıyorlar. 9.sınıfta haftada 12 saate kadar alacakları İngilizce ve İspanyolca dil eğitimi sayesinde Avrupa toplumlarının yazılı-yazısız kaynaklarına ulaşma imkanı elde edecekler.

       2019-2020 Öğretim yılından itibaren Uluslararası öğrenci değişim programı uygulanarak diğer ülkelerin kültürlerini keşfetme ve kendi ülkesinin kültürünü de dünyaya tanıtma fırsatı bulacaklar.

MATEMATİK ÖĞRETİMİ

          Okulumuzda 11.sınıftan itibaren her sınıfa 3 Matematik öğretmeniyle öğretim yapılmaktadır, Temel Matematik,Seçmeli Matematik ve Geometri dersleri alanında uzman öğretmenlerle ders işlenmektedir. Dersler MEB müfredat ve ders kitaplarına göre işlenmekte olup Fen Bilimlerinin çıkardığı kaynak kitaplar konu anlatımlı testlerle desteklenmektedir.

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETİMİ

            Okulumuzda Türk Dili ve Edebiyatı dersleri işlenirken sosyal bir birey yetiştirmek asıl hedefimiz. Öğrencilerimiz okuyan, araştıran, okuduğunu sorgulayan bir birey olarak yetişiyor. Öğrencilerimiz okuduklarını, izlediklerini, tasarladıklarını ayrılan derslerde tartışıyor, eleştiriyor, önerilerle projeler hazırlıyor. Uzman kadromuzla hızlı okuma egzersizleri, sınıf ve sınıflar arası münazaralarda kendini geliştiriyor. Hazırlanan etkinliklerde adını bildikleri şair ve yazarları tanıma, sohbet etme fırsatı buluyor.

(FKB) FİZİK/KİMYA/BİYOLOJİ

Okulumuzun ismini aldığı Fen Bilimlerini kapsayan FKB dersleri özellikle önemsediğimiz bir alan. FKB dersleri öğrencilerin temel bilgi düzeylerini artırarak, öğrencilere erken yaşlarda eleştirel düşünme, yaratıcılık ve problem çözme becerilerini keşfettirerek sorumluluk bilincini artırmayı hedefliyor.

Özel Fen Bilimleri Sahilevleri  Anadolu Lisesinde haftada 45 saat ders yapılmaktadır. Bu derslerin ağırlığını ise FKB dersleri oluşturmaktadır.

Öğrenmede kalıcılık sağlanması, görselliğin bu öğrenmeye etkisi nedeniyle FKB derslerimiz laboratuvarlarımızda işlenmektedir. Ayrıca tüm öğrencilerimizin proje çalışmalarına katılmaları özendirilmektedir. Yapılan projeler her yıl mayıs ayının ilk haftasında “ Bilim Şenliği” adı altında okul bahçesinde sergilenmektedir. Dereceye giren projeler ödüllendirilmektedir.

ÖLÇME-DEĞERLENDİRME

Özel Fen Bilimlerinde amacımız araştıran, eleştirel düşünen, sosyal yönü güçlü; geleceğin ihtiyaç duyacağı yaşam becerilerine sahip, çevreye ve dünyaya faydalı olacak bireyler yetiştirmektir.

Bu amaç doğrultusunda öğretme ve öğrenme sürecinin hangi aşamaları geçirdiği, öğrencilerimizin hedeflenen düzeye ulaşıp ulaşmadıkları ölçme ve değerlendirmeyi çok önemli hale getirmektedir.

Bu değerlendirmeler sonucunda sürekli analizlerle tespit edilen öğrencin başarı seviyeleri görülür. Eksikliği tespit edilen kazanımların tamamlanmasına yönelik ek çalışmalar yapılır.

  Koç öğretmenler, sorumlu olduğu öğrencilerin seviyelerini yakından takip eder, kazanım eksikliklerini belirler; uygulayacakları ek çalışmalarla yapabileceklerini kendilerine hissettirirler. 

Okulumuzda 9-10 ve 11. Sınıflara düzenli olarak BDS(Başarı Değerlendirme Sınavı), 12. Sınıflara TYT ve AYT denemeleri uygulanır. Fen Bilimlerinde uygulanan sınavlar 65 yıllık bir birikimin sonucu olarak özgün sorularımızdan oluşan Fen Bilimleri soru bankasından hazırlanır. Sınavlar genel merkezimiz tarafından  aynı günlerde, tüm şubelerde uygulanır.  Tüm BDS, TYT ve AYT denemeleri genel merkez tarafından değerlendirilir. Böylece öğrencilerimiz hem şube hem Türkiye genelinde başarı sıralamasını görür. EYS ile tüm veliler bu sürece dahil edilir. Sınavlar sonrasında çıkarılan analiz sonuçlarına göre eksik konuları belirlenir.  Eksik kazanımlarının tamamlanması amacıyla hafta sonu etütleri yapılır.

Etütlerde konu tekrarı yapılarak konuların pekiştirilmesi sağlanır.

Uygulanan sınavları takip eden günlerde sınav sorularının cevaplandırılması yapılır.

EYS üzerinden, öğretmenlerimiz tarafından kazanım eksiğine göre ödev, test ve ek çalışmalara yönlendirilir.

Özellikle Biyoloji derslerinde görsellik ve kavram haritaları son derece önemlidir. Bu nedenle insan vücudu haritaları, görsel teknolojik laboratuvar ve bilgi teknolojileri kullanarak eğitim süreci desteklenmektedir.

Fen Bilimleri olarak amacımız akademik başarıyı arttırırken gençlerimizin sosyal becerilerini de kuvvetlendirmektedir. Bu nedenle tüm çalışmalarımıza ve kararlarımıza öğrenci ve velilerimiz dahil edilmektedir.

Veli-Öğretmen-Öğrenci paylaşımının başarıyı sağlayan en önemli unsur olduğuna inanıyoruz.

Özellikle çok içerikli yaprak test, tekrar testleri, tekrar fasikülleri, soru fasikülleri ve soru bankaları ile desteklenen öğretimimizde akademik başarıya ulaşacağımıza inanıyoruz.