Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
 
Öğrencilerimizin kendisini tanıması, problem çözebilmesi, gerçekçi kararlar alabilmesi, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda gelişim göstermesi, çevresiyle ve kendisi ile sağlıklı iletişim kurabilmesi; araştıran, sorgulayan ve yaratıcı yönü kuvvetli olan, hedeflerini gerçekleştirebilmek için çabalayan ve akademik yönü kuvvetli olduğu kadar sosyal ve duygusal gelişimi de güçlü olan birey olabilmesi için çalışmalar yapılır. Anaokulu, ilkokul ve ortaokul düzeyinde tüm öğrenciler için süreç odaklı değil, çözüm odaklı çalışmalar yapılarak bireysel gelişimlerine katkı sağlayamaya çalışılır. Temel prensibimiz gereği, danışmanlık hizmeti her öğrenci için bireyseldir ve gizlilik esasına dayanır. Öğrencileri tanıma çalışmaları, okula uyum çalışmaları, test ve envanter çalışmaları, dikkat çalışmaları, sınıf içi çalışmalar, sınav kaygısı, öfke kontrolü, problem çözme becerisi, otokontrol geliştirme becerisi gibi çeşitli konularda ihtiyaç dahilinde yapılan sınıf içi çalışmalar ya da grup çalışmaları ile öğrencilere yönelik çalışır. LGS çalışmaları kapsamında öğrencilerin ders çalışma alışkanlıklarının gelişmesi ve süreklilik kazanması için her öğrenciye ders çalışma programı yapılır ve ders çalışma defteri ile öğrenci haftalık olarak takip edilir. Öğrencilerin sınav stresi yaşamalarını en aza indirgemek amacıyla öğrenciler bireysel öğrenci görüşmeleri ve gevşeme çalışmaları ile takip edilir. Yıl içinde veliye yönelik seminerler de verilmektedir.