Saygıdeğer Velilerimiz, Sevgili Öğrencilerimiz,

Bayrampaşa Nazmi Arıkan Fen Bilimleri Anadolu Lisesi, Atatürk ilke ve inkılapları ışığında yeniliği, çağdaş yaşamı ve bilimle iç içe geçecek bir eğitim sürecini kendisine nihai hedef olarak belirleyen bir eğitim kurumudur.

Okulumuz bütün eğitim süreçlerinde üstün başarının sağlanması ve akabinde başarının devamı için çalışmalar yapmakta ve hedefler ortaya koymaktadır. Ortaöğretim kademesi olarak öğrencilerin genel başarısı yanında, yükseköğretime geçiş sınavlarında da başarıyı en üst seviyeye ulaştırma çabası içerisindeyiz. Bu noktada uzman eğitim kadromuzun öğretim süreçlerini iyi koordine edip rehberlik servisiyle süreci yönetmesi bizler için önemli bir husustur. Bu koordine süreci, öğrencilerimizin bireysellikleri de göz önünde bulundurularak yönetilmekte, sosyal süreçleri de önemli kılınmaktadır.

Eğitimciler olarak öğrenciler için en doğru ve en iyi olanı belirlemek bizler için önemli bir görevdir. Bu doğrultuda yabancı dil ağırlıklı eğitim sürecimizi, Milli Eğitim müfredatı esaslılığının yanında farklı ders ve aktivitelerle sürdürmekteyiz. Müzik atölyesi, robotik kodlama ve spor aktiviteleriyle yaşamsal kalitenin arttırılmasına yönelik çalışmalarımız ağırlıkta olacaktır. Toplumsal fayda ve yardımlaşmanın önemli olduğu hayat sürecinde bu farkındalığı yaratmak, evrensel çizgide doğaya ve canlı yaşamına saygılı bireyler yetiştirmek adına birliktelik arz eden çalışmalara imza atacağız.

Yıllarca süren eğitim süreçlerinin vazgeçilmez unsuru olan değerli velilerimizin de işbirliğiyle yöneteceğimiz süresince tüm öğrencilerimize başarılar diler, okulumuzda edindikleri büyük emeğin ilerici çizgisini yaşam boyu devam etmelerini temenni ederiz.

 

                                                                                                                                                                                                         NADİYE ÖZDEMİR

Özel Bayrampaşa  Nazmi Arıkan Fen Bilimleri  Anadolu Lisesi Müdürü