Eğitim
Milli Eğitim Bakanlığı’nın oluşturduğu programlar esas alınarak tasarlanan farklılaştırılmış, zenginleştirilmiş temel dersler özgün dersler öğrencilerin tüm alanlarındaki becerilerini üst düzeye çıkarır.
Bilimsel düşünme yöntemlerinin kavratılması, temel fen ve matematik becerilerinin kazandırılması için “Eğlenceli Bilim” ve “GEMS Programı” uygulanır.

Sanat ve Spor Etkinlikleri
Sağlıklı düşünce yapısı, estetik görüş ve uygar bir yaşam için sanat ve spor dersleri eğitici ve eğlenceli şekilde işlenir.
(Görsel Sanatlar, Heykel, Keman, Piyano, Gitar, Perküsyon, Dans, Hentbol, Voleybol, Basketbol, Jimnastik, Masa Tenisi)

Satranç, Kodlama, Drama
Öğrencilere planlı hareket etmenin önemi ve gerekliliğini kavratan satranç dersleri, bilişsel ve algoritmik düşünme becerilerinin gelişmesi için Kodlama-Robotik dersleri verilir.

Merkezi Sınavlara Hazırlık
53 yıllık deneyim ile başarı geleneğini sürdüren Fen Bilimleri Eğitim Kurumları, liseye ve üniversiteye geçiş sınavlarına yönelik yoğun akademik program uygular.

Yabancı Dil Öğretimi
Yabancı dil programı, Türk ve yabancı uyruklu öğretmenler eşliğinde Ortak Avrupa Dil Öğretim Programı esas alınarak İngilizce ve İspanyolca olarak günlük yaşantılarının parçası haline getirilir.

İngilizce

Fen Bilimleri Okullarında İngilizce dil öğretiminde Ortak Avrupa Dil Öğretim Çerçeve Planı(Common European Framework-CEF) esas alınmaktadır. Öğretim tekniği olarak en etkili yöntem olan İletişimsel Yöntem (Communicative Approach) kullanılmaktadır. Dilbilgisinden ziyade öğrencilerin öğrendiklerini nerede ve nasıl kullanacaklarını bilmeleri ve uygulamaya dökmeleri esas amacımızdır. Öğrenciler dili bir bütün olarak görürler ve görsel, işitsel, dokunsal zeka gereksinimleri göz önünde tutularak kullanılan ders araç-gereçleri ile dili sosyal ortamlarda öğrenirler. 

Fen Bilimleri Okullarında İngilizce öğretiminde çeşitli yöntemlerden yararlanma düşüncesine dayanan ve birleştirici bir anlayışı yansıtan bir yöntem olan eklektik metot esastır. Bu metoda göre tasarlanan, görsel, işitsel etkinliklerde Yabancı Dil iletişim aracı olarak kullanılır. Öğrencilere Yabancı Dil parça parça değil bütün olarak öğretilir. bireysel farklılıkları ve öğrenme şekilleri göz önünde bulundurularak dinlediğini anlama, kendini yazılı ve sözlü ifade etme, okuduğunu anlama, bir hikâyeyi ya da diyaloğu canlandırma çalışmaları yapılır. Çalışmalarımız görsel, işitsel materyaller, gerçek objeler kullanılarak, interaktif etkinliklerle desteklenir.2.sınıftan başlayarak öğrencilerimiz yıl boyunca çalışarak yabancı dil eğitimi konusunda uluslararası geçerliliğe sahip olan Cambridge ESOL Young Learners of English sınavlarına hazırlanırlar.