Eğitim
Milli Eğitim Bakanlığı’nın oluşturduğu programlar esas alınarak tasarlanan farklılaştırılmış, zenginleştirilmiş temel dersler özgün dersler öğrencilerin tüm alanlarındaki becerilerini üst düzeye çıkarır.
Bilimsel düşünme yöntemlerinin kavratılması, temel fen ve matematik becerilerinin kazandırılması için “Eğlenceli Bilim” ve “GEMS Programı” uygulanır.

Sanat ve Spor Etkinlikleri
Sağlıklı düşünce yapısı, estetik görüş ve uygar bir yaşam için sanat ve spor dersleri eğitici ve eğlenceli şekilde işlenir.
(Görsel Sanatlar, Heykel, Keman, Piyano, Gitar, Perküsyon, Dans, Hentbol, Voleybol, Basketbol, Jimnastik, Masa Tenisi)

Satranç, Kodlama, Drama
Öğrencilere planlı hareket etmenin önemi ve gerekliliğini kavratan satranç dersleri, bilişsel ve algoritmik düşünme becerilerinin gelişmesi için Kodlama-Robotik dersleri verilir.

Merkezi Sınavlara Hazırlık
53 yıllık deneyim ile başarı geleneğini sürdüren Fen Bilimleri Eğitim Kurumları, liseye ve üniversiteye geçiş sınavlarına yönelik yoğun akademik program uygular.

Yabancı Dil Öğretimi
Yabancı dil programı, Türk ve yabancı uyruklu öğretmenler eşliğinde Ortak Avrupa Dil Öğretim Programı esas alınarak İngilizce ve İspanyolca olarak günlük yaşantılarının parçası haline getirilir.

İngilizce

Fen Bilimleri Okullarında İngilizce dil öğretiminde Ortak Avrupa Dil Öğretim Çerçeve Planı(Common European Framework-CEF) esas alınmaktadır. Öğretim tekniği olarak en etkili yöntem olan İletişimsel Yöntem (Communicative Approach) kullanılmaktadır. Dilbilgisinden ziyade öğrencilerin öğrendiklerini nerede ve nasıl kullanacaklarını bilmeleri ve uygulamaya dökmeleri esas amacımızdır. Öğrenciler dili bir bütün olarak görürler ve görsel, işitsel, dokunsal zeka gereksinimleri göz önünde tutularak kullanılan ders araç-gereçleri ile dili sosyal ortamlarda öğrenirler.

5.sınıflarımızda hazırlık programını uygulanmaktadır. Bu programın amacı öğrencilerin iletişim becerilerini dinleme, konuşma, okuma ve yazma aktiviteleri ile donatılmış bir müfredat aracılığı ile en üst düzeye çıkartmaktır. Dersler öğrenci merkezli ve inter-aktif metodu ile kendilerini her konuda ifade etme, yaratıcılıklarını kullanabilme ve öğrendikleri bilgileri işleyebilme üzerine kurgulanmıştır. 2. Yabancı Dil olan İspanyolca 5. sınıftan başlayarak 11. sınıfın sonuna kadar devam eder.