Atatürk ilke ve devrimlerine sahip çıkan, laik Cumhuriyet’in kazanımlarını benimseyen Fen Bilimleri Okulları’nın eğitim felsefesi ulusal ve uluslararası arenada tanınmış eğitimci John Dewey’in oluşturduğu ilerlemeci eğitim felsefesine dayanmaktadır. Fen Bilimleri Okulları’nın temel hedefi, toplumun devamını sağlayacak, toplumun değişim ve gelişimine yön verecek “Yaşam Yaratıcıları”nın yetiştirilmesi olarak belirlenmiştir. Okullarımızda her öğrenci birey olarak kabul edilir ve bilişsel, duyuşsal, devinimsel alandaki bireysel farklılıklarına özen gösterilir. Öğrencilerin farklılıklarının farkında olması sağlanarak, bireysel gelişimlerine destek verilmesi eğitimin temel işlevleri arasında yer alır.

Öğrencilerin bilgiyi hazır olarak almaları yerine, bilgiyi keşfetmelerini sağlayacak yöntem ve tekniklerin öğrenme süreci içinde uygulanması benimsenir. Okulumuz; yeniliklere, çağdaş yaklaşımlara ve değişimlere açık olan, bireysel farklılıkların farkında olarak, herkesin tek ve özgün olduğunu, hem öğrenme, hem de sosyal gelişim alanlarında kabul eden, gelişimsel yaklaşım içinde, olumluya odaklanan, adalet duygusunu ve empatik düşünce sistemini benimsemektedir.

Bu doğrultuda hedefimiz; yaşam yaratıcılarımızı, Atatürk İlke ve Devrimleri’ne sahip çıkan, laik Cumhuriyet’in kazanımlarını benimseyen, çağdaş, eleştirel, empatik düşünme becerilerine sahip, öz güveni ve öz saygısı gelişmiş, sorun çözme becerisi güçlü, çözüm odaklı, bireysel farklılıkların bilincinde, sorumluluk sahibi, anadilini doğru ve etkili kullanabilen, zamanı etkili ve doğru yönetebilen, iç disiplini gelişmiş, bilgiyi kullanıp yerine yenisini koyabilen, değiştirebilen, dönüştürebilen, yenilikçi, yaratıcı, doğaya ve tüm canlıları seven ve  yaşam hakkına saygılı, çevre sorunlarına duyarlı, evrensel düşünüp yerel uygulamalar ve değerlendirmeler yapabilen, yaşam boyu öğrenmeyi ilke edinen, fiziksel ve ruhsal sağlığı yerinde, tutarlı davranışlar sergileyen, inisiyatif alabilen, hayal kurabilen, hak ettiği kariyer yolunda yürüyebilen, iki yabancı dili kullanabilen, sanata ve sanatçıya değer veren, estetik kavrayış sahibi, bütün yönleriyle gelişmiş liderler olarak yetiştirmektir.

Eğitim; bireyin yaşadığı toplum içinde değeri olan, yetenek, tutum ve diğer davranış biçimlerini geliştirdiği süreçlerin tümüdür. Eğitim önceden saptanmış esaslara göre bireylerin davranışlarında belli gelişmeler sağlamaya yarayan öğretim teknikleri ile desteklenmiş planlı etkiler sürecidir. Eğitim sürecinde bireyin kendi yaşantıları esastır. Milli eğitimin süreklilik ilkesi doğrultusunda; bireylerin genel ve mesleki eğitimlerinin hayat boyunca devam etmesi esastır.

Tüm Dünya’yı etkisi altına alan Covid-19 salgını, yaşamın her alanında mecburi büyük dönüşümleri başlatmış bulunmaktadır. Bu yaşam alanlarından önemli bir payı oluşturan eğitim ve öğretime mecburi ara verilmiş, sürecin sağlıkla devam edebilmesi için tüm dünyada uyum planlamaları yapılmaya başlanmış ve teknolojinin de desteklediği uygulanabilir stratejiler geliştirilmiştir. Başakşehir Nazmi Arıkan Fen Bilimleri Okulları olarak hedef ve ilkelerimiz doğrultusunda, bilimsel önerileri esas alarak, okul açılış planlamasında her türlü senaryoyu değerlendirerek esnek ve iletişime dayalı okula dönüş ve strateji planı hazırladık. Alanında uzman eğitim kadromuz ile üst düzey öğrenme deneyimlerini gerçekleştirmek üzere her türlü değişime ve zorlu şartlara hazırız. Ayrıca  EYS otomasyonumuz tüm teknolojik entegrasyonları ile öğretmen, öğrenci ve velilerimizi destekleyecektir.

Bu doğrultuda; 2020-2021 Eğitim ve Öğretim yılına yönelik planlamalarımızı yaparken;

- Sağlık güvenliği ve yeni hijyen alışkanlıkları konusunda tedbir ve kontrollerin artırılması, öğrencilerimiz ve çalışanlarımız için üst düzeyde uygulanması,

- Eğitim programlarına öğrencilerin tam katılımlarının sağlanması,

- Yüz yüze ve uzaktan eğitim süreçlerinin en faydalı şekilde yürütülebilmesi için gerekli teknik donanımın, strateji planlarının ve alt yapı çalışmalarının oluşturulması,

- Yüz yüze eğitime ara verilmesi durumunda olası esnek strateji planlarına geçilmesi,

- Tören gibi toplu etkinliklerin ve teneffüslerin yeniden planlanması, 

  Sosyal mesafeyi koruyabilmek için okulun her alanında kontrollü standartların oluşturulması önceliğimizdir.

  Mevcut koşullarda Milli Eğitim Bakanlığımızın yaptığı açıklamalar doğrultusunda

  Başakşehir Nazmi Arıkan Fen Bilimleri Okulları olarak 2020-2021 Eğitim ve Öğretim yılına öğrencilerimizin ve öğretmenlerimizin tam katılımıyla 31 Ağustos 2020 Pazartesi günü olası 3 senaryo olan;

- Yeni normal (okulların açık olacağı)

- Harmanlanmış öğrenme modeli (Blended Learning)

- Uzaktan eğitim modeli

ile oluşturulmuş strateji planlarımız hazır. Bu programlar dünyada ve ülkemizde devam etmekte olan covid-19 pandemi sürecinden dolayı Sağlık Bakanlığının ve Milli Eğitim Bakanlığının alabileceği farklı kararlar doğrultusunda esnek ve uygulanabilir bir planlama içerisinde tasarlanmıştır.

Dünyadaki bütün insanlar üzerinde böylesine derin izler bırakan, fiziksel, ruhsal ve ekonomik zararlara sebep olan Covid-19 pandemi sürecinin biz eğitimcilere düşen kısmında, tüm tecrübelerimizle öğrencilerimizi desteklemek için görevimizin başındayız. Yeni eğitim ve öğretim yılında uyum sürecini sevgili öğrencilerimiz, değerli öğretmenlerimiz ve kıymetli velilerimiz ile üst düzey dayanışma ve iletişim ile sağlıkla en verimli şekilde tamamlayacağımıza tüm kalbimle inanıyorum.

 

Saygılarımla,

Leyla KİRS

Okul Müdürü