Anaokulumuzda, öğrencilerimizin bireysel farklılıklarını dikkate alarak “Okulöncesi Eğitim Programı” çerçevesinde geleceğimiz olan çocuklarımıza en iyi eğitim öğretimi sağlamak amacındayız.

Haftalık ders programlarına ek olarak öğrencilerimizin yaparak-yaşayarak öğrenmeleri, bilinenden-bilinmeyene doğru yol izlemeleri, kendi potansiyellerinin farkına varabilmeleri, içsel motivasyonlarını geliştirebilmeleri için farklı sınıf içi ve sınıf dışı etkinliklerine yer vermekteyiz.

Sınıf içi eğitimde benimsenen çağdaş eğitim modelleri, GEMS yaklaşımı ve ışıklı masa etkinlikleri ile eğlenerek öğrenme hedeflenmektedir. Çift dilli (Bilingual) Eğitim Programı sayesinde öğrencilerimiz, evrensel bir dil olan İngilizce ile erken yaşa tanışmakta, yaş grubuna uygun dinleme ve konuşma etkinlikleri gerçekleştirmektedir. Bunun yanı sıra Eğlenceli Bilim, Robotik ve Kodlama, Görsel Sanatlar (Heykel), Drama, Müzik ve Dans derslerimiz kapsamında çocuklarımızın bilişsel, duyuşsal ve psikomotor becerilerinin artırılması, analitik, eleştirel, tasarım odaklı düşünme, problem çözebilme yetilerinin geliştirilmesi ve 21. yüzyıl becerileri ile donatılması hedeflenmektedir. Çocuklarımızın beden sağlığı; denge, esneklik ve koordinasyon gelişimleri jimnastik ve yüzme dersleri ile desteklenmektedir.

  

 

Sınıf dışı eğitim çalışmalarımızdan olan Orman Atölyesi ile çocuklarımız, haftanın bir günü öğretmenleri eşliğinde ormanda vakit geçirmekte ve doğanın sunduğu eşsiz kazanımlar ile farklı bir öğrenme ortamını deneyimlemektedir. Diğer sınıf dışı etkinliklerimizden biri olan Tarım Atölyesi’nde ise çocuklarımız toprakla buluşmakta, bitkilerin büyüme aşamalarını gözlemlemekte ve emeğe saygıyı duymayı öğrenmektedir.

Nazmi Arıkan Fen Bilimleri Kırklareli Anaokulu olarak okul öncesi eğitimde çağdaş uygulama ve yöntemler ile çocuklarımız eğitim öğretim yaşamlarına doğru başlangıç yapmaktadır.