''Koşulsuz Kabul'' ve ''Mutlu Çocuk'' ilkeleri ışığında şekillendirilen, çocukların ilgi ve yeteneklerini keşfedebilmek adına uygun ortam ve doğru program çerçevesinde uygulanan pedagojik eğitim felsefesi doğrultusunda, Okul Öncesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Hizmetleri yürütülmektedir.

Öğrencilerin gelişim düzeyleri birebir takip edilerek, öğrenciyi tanımak, güçlü ve geliştirilmesi gereken alanları keşfetmek ve hem veli hem de öğrenciyi doğru yönlendirebilmek için Psiko-Sosyal, duygusal ve bilişsel gelişimin izlenerek, olumlu benlik ve kişilik gelişiminin desteklenmesi ve sosyal becerilerin geliştirilmesi çalışmaları, ihtiyaç duyulduğunda ''Çocuk Testleri'' ve '' Resim Analizleri'' kullanılarak yapılmaktadır.

Gelişimi destekleme amaçlı yapılan müdahaleler, çocuklarda yaşamlarının ileriki dönemlerine kıyasla çok daha kısa sürede ve çok daha kalıcı sonuçlar yaratmaktadır. Bu anlayış çerçevesinde Rehberlik Hizmetleri Yıllık Çalışma Planları hazırlanarak, öğrencilere temel yaşam becerileri kazandırabilmek için veli işbirlikli çalışmalar yürütülmektedir.

Okula yeni başlayan öğrencilerin, okula uyum süreçlerine destek olmak için yapılan oryantasyon çalışmaları;  ''Öğrenci Gözlem'', ''Bireysel Veli Görüşmeleri'' ve ''Öğretmen Görüşmeleri'' işbirliğinde tamamlanır.

Okul Öncesi 5 yaş grubu öğrencilerinin 1. Sınıfa başlamak için ''Hazır Bulunuşluk'' durumlarını kontrol etmek amacıyla ''Okul Olgunluğu'' çalışmaları yapılır. Öğrencilerimiz, sağlanan bireysel, duygusal, sosyal ve akademik destek ve çeşitli rehberlik etkinlikleriyle ilkokula hazır bir şekilde bir sonraki eğitim basamağına geçerler.

Öğrencilerimizin; kendini sağlıklı ifade edebilen, doğru iletişim diline hakim, kendisi ile barışık, sorumluluk ve karar verme becerileri gelişmiş ve bireysel farklılıklara değer veren, MUTLU bireyler olarak yetişmeleri için Okul Öncesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik Hizmetleri katkı sağlar. Çocuklarımızın ''Kendini Gerçekleştirme'' için çıktıkları eğitim ve öğretim yolunda, ''Gizlilik'' ve ''Güvenilirlik'' çerçevesi içinde profesyonel bir yardım süreci sunulur.