EĞİTİM

Fen Bilimleri Eğitim Kurumları Anaokullarında 36-72 ay aralığındaki çocukların sosyal, bilişsel, duyuşsal, dil ve öz bakım becerilerinin gelişimine uygun, özel tasarlanmış öğrenme ortamları ve zengin materyallerle donatılmış sınıf ve atölyelerde kalıcı ve kaliteli öğrenme yaşantıları oluşturmaları hedeflenir.

GEMS

Bağımsız öğrenen ve eleştirel düşünebilen bireyler yaratarak öğrencilerin fen ve matematikteki öncül kavramları anlamalarını sağlamak, becerilerini geliştirmek amacıyla “GEMS” programı uygulanır.

SCAMPER

“SCAMPER” tekniği ile çocukların yaratıcı düşünme becerileri göz önünde bulundurularak hayal kurma, farklı düşünme, özgün olma ve sezgi gibi içsel dünyalarına yön verecek aşamaların hepsini kullanabilecek düzeye gelmeleri hedeflenir.

MONTESSORI

“Her çocuk özgürdür, kendi bireysel hızına göre ilerler.“ felsefesi doğrultusunda, “Montessori” eğitimi ile kalıcı ve sürdürülebi-lir davranışların kazandırılması amaçlanır.

BEP

“BEP” (Bilişsel Eğitim Programı) ile çocukların öğretmenlerle bire bir çalışması sağlanır.

TÜRKÇE

Anadilini doğru ve güzel konuşmanın bu yaşta öğrenildiğinin bilinciyle çocukların toplumu, çevreyi, evreni ve insan davranışlarını tanıması hedeflenir.

YABANCI DİL

Fen Bilimleri Okullarında İngilizce eğitimi ana sınıfında başlar. Yabancı öğretmenle yarım gün, Türk İngilizce öğretmeniyle haftada 5 saat olarak İngilizce dersi yapılmaktadır. (Bilingual-iki dilde tek öğretim) 120-150 kelime öğretilmesi ve günlük yaşamda kendini ifade etmesine, yardımcı kalıp cümleler öğretilerek oyunlar aracılığıyla gizli öğrenme sağlanır. Farklı öğrenme stillerini destekleyen bir eğitim ortamı hazırlanır. İngilizceyi günlük yaşamlarının bir parçası haline getirerek sürekli pratik yapılır. Öğrencilerimizin yaşam boyu sürecek eğlenceli bir eğitimin temelini atmaları hedeflenir.