Psikolojik Danışman ve Rehberlik (PDR) Birimi, okulumuzda öğrenim gören tüm öğrencilerin sağlıklı bir ortam içinde kendilerini geliştirmelerini ve gerçekleştirmelerini amaçlar. Öğrencilerin karşılaştıkları güçlükleri sorun haline dönüşmeden çözmelerine yardımcı olmayı, kendilerine ve çevrelerine duyarlı bireyler olmalarına katkı sağlamayı temel alır.

Öğrencinin öz güven ve öz saygıyı geliştirebilmesine,

Öğrencinin sosyal, duygusal ve zihinsel gelişiminin desteklenmesine,

Öğrencinin problemlere bakış açılarını fark edip çözüm ve baş etme becerilerini geliştirmesinde,

Sahip olduğu yeteneklerini fark etmesine ve kendisini tanımasına,

Öğrencinin başarılı ve amacına ulaşabilmesi için gerçekçi hedefler belirlemesine yardım etmektedir.

1. Oryantasyon Çalışmaları

2. Öğrenciyi Tanımaya Yönelik Çalışmalar 

Ankara Gelişim Envanteri (AGTE)

Gessel

Metropolitan

Dikkat Çalışmaları

İhtiyaca yönelik uygulanan bireysel test ve ölçekler 

3. Veli, Öğretmen ve Öğrenci Görüşmeleri

4. Öğrencilere Yönelik Seminer ve Bilgilendirme Çalışmaları

5. Uzmanlar Tarafından Verilen Seminer ve Konferanslar

6.Grup Çalışmaları