Eğitim

Fen Bilimleri İlkokullarında, Milli Eğitim Bakanlığının oluşturduğu programlar esas alınarak tasarlanan etkinlik ve özgün derslerle öğrencilerin tüm alanlardaki becerilerini üst düzeye çıkarmaya ve öğrenci yaşantılarını zenginleştirmeye odaklanan eğitim ve öğretim modeli benimsenir.

"Her öğrenci öğrenebilir" sloganıyla çıktığımız yolda öğrencilerimizin bireysel öğrenme stillerine yönelik eğitim programları planlayarak bilişsel duyuşsal ve psikomotor becerilerini geliştirme fırsatı bulurlar:Öğrencilerimizin sosyal, kültürel ve akademik gelişimleri bir bütün olarak ele alınır. Başarıyı keşfetmekle başlayan süreçte öğrencilerimiz; sorumluluk sahibi olmayı, yaşadıkları topluma ve dünyaya duyarlı, yararlı olmayı öğrenirler.

Zenginleştirilmiş öğretim Programları

Okullarımızda, akademik alanı desteklemek amacıyla, Uluslararası Eğitim Programlarından yararlanılmaktadır. Fen ve Matematik derslerini sevdirmek ve sağlam temeller oluşturmak amacıyla, GEMS atölyesinde uygulanan GEMS dersleri, tam donanımlı fen laboratuarlarında uygulanan EĞLENCELİ BİLİM dersleri ve analitik düşünceyi destekleyen, ayrıca öğrencilerin dikkat sürelerini arttırmaya yönelik alıştırmaların yapıldığı DÜŞÜNME BECERİLERİ dersleri Zenginleştirilmiş Öğretim Programlarımız arasındadır.

Yabancı Dil Eğitimi

İngilizce dil eğitimi, alanında uzman Türk ve yabancı öğretmenlerle yapılandırılmıştır.

Rehberlik / Psikolojik Danışmanlık

Rehberlik Birimimiz, öğrencilerimizin kendisini ve çevresini tanımasını, kendisinde var olan gizli potansiyeli ortaya çıkarmasını amaçlarken, öğrenciyi merkeze alan bir yaklaşım içerisindedir.Önleyici rehberlik anlayışıyla sağlıklı öğrenme ortamları oluşturulur. Rehberlik uygulamalarımız, öğrencilerin zihinsel bedensel, sosyal, ruhsal gelişimini desteklemeyi hedefler.

Görsel Sanatlar / Seramik Derslerimiz

Görsel sanatlar ve heykel derslerinde kendilerini sanat yoluyla ifade eden sanatsal etkinliklere duyarlı bireyler yetiştirilmektedir.

Müzik Eğitimi

Okullarımızda uygulanan müzik eğitimi, öğrencilerimizin, sınıf seviyelerine uygun olarak, Temel Müzik Eğitimi, Orff Eğitimi, Piyano, Keman, Perküsyon gibi alanlarda, ilgili oldukları müzik branşlarında faaliyet göstermelerine olanak sağlar.

Spor Eğitimi

Spor Kulüpleri programlarımızı öğrencilerimizin yaş gruplarına göre Fiziksel, Bilişsel, Duygusal gelişimlerini de dikkate alarak oluşturmaktayız. Bu programlar öğrencilerimizin, okul bünyesinde bulunan spor alanlarında, Yüzme, Basketbol, Voleybol, Masa Tenisi, Buz Pateni, Atletizm, Jimnastik gibi ilgili oldukları spor branşlarında faaliyet göstermelerine olanak sağlamaktadır.

Estetik Sanatlar Eğitimi

Estetik Sanatlar kulüpleri programlarımızı öğrencilerimizin yaş gruplarına göre Fiziksel, Bilişsel, Duygusal gelişimlerini de dikkate alarak oluşturmaktayız. Bu programlar öğrencilerimizin, Bale, Modern Dans, Halk Oyunları gibi ilgili oldukları Estetik Sanatlar branşlarında faaliyet göstermelerine olanak sağlamaktadır.

Robotik / Kodlama Derslerimiz

Robotik / Kodlama derslerimiz ile öğrencilerimizin bilişimsel ve algoritmik düşünme becerilerini geliştirmenin yanı sıra, etraflarını saran bilgisayarlı makinelerle ve büyük veri yığınları ile iletişime geçmelerini, onlara ne yapmaları gerektiğini kodlamalarını ve onlardan gelen sinyalleri anlayabilmelerini sağlayacak yeni bir 'dil' becerisi geliştirmelerini sağlamaktayız.

Yaratıcı Drama Derslerimiz

Yaratıcı Drama derslerimiz ile öğrencilerimizin Demokratik tutum ve davranış geliştirmelerini, estetik bir yaşam biçimi oluşturabilmelerini, grupla birlikte hareket edebilme yetisi kazanmalarını, neden-sonuç ilişkisi kurabilmelerini, sorgulama ve ifade edebilme becerileri kazanmalarını hedeflemekteyiz.