Eğitim

Öğrencilerin sosyal, kültürel ve akademik gelişimleri bir bütün olarak ele alınır. Proje tabanlı öğrenme yöntemi kullanılan temel öğretim yöntem ve tekniklerinden biridir. Proje tabanlı öğrenme biçimi öğrencilerin yaşamlarında karşılaşılabilecek problemleri sınıf ortamında farklı disiplinlerle bağlantı kurarak bir senaryo çerçevesinde çözmeye çalıştıkları öğrenme yaklaşımıdır.

Yabancı Dil

Öğrencilerin İngilizce yanında ikinci bir yabancı dili de etkin bir biçimde öğrenmelerine olanak sağlamıştır. İkinci yabancı dil olarak İspanyolca dil eğitimi; tüm sınıflarda ortak avrupa dil öğretim çerçeve planı esas alınarak uygulanır. En etkili yöntem olarak iletişim yöntemi edinimsel kullanılmaktadır.

Merkezi Sınavlara Hazırlık

Eğitim kurumları olarak 50 yıldır başarı geleneğini sürdüren Fen Bilimleri tecrübesi ile "Üniversiteye Giriş" sınavına yönelik yoğun akademik çalışma programı, etütler,seviye tespit, konu tarama ve seviye belirleme sınavlarını kapsayan sınava hazırlık eğitimi verilir.

Eğitimde 3D

Yeni nesil eğitimde gelişen teknoloji ile birlikte 3D teknolojisi, eğitimde görsel ve işitsel öğelerin bilgi ve teknolojiyle kullanılması sağlanır.

Bilgisayar Laboratuarı

Hızla gelişen bilgi teknolojileri konusunda temel bilgi ve beceri kazanımı öğretilerek sesli ve görüntülü eğitim teknolojileri ile bilgi çağının gerektirdiği donanıma sahip bireyler yetiştirilir.

Rehberlik/ Psikolojik Danışma

Her öğrenci öğrenebilir.Öğrencilerimizin bireysel farklılıklarını dikkate alan akademik takip programı (ATP)ile bireysel öğrenme desteği sağlanır.

Yaratıcı Düşünce (İnovasyon)

Öğrencilerin gerçekleştirmek istediklerini önceden zihinlerinde yaşatmaları,yaratıcı düşüncenin filizlenmesine zemin hazırlarken düşündüklerini gerçekleştirdiğini görmek de kendilerine olan güveni artırır.

Görsel Sanatlar ve Heykel Dersleri

Öğrencilerin kendilerini sanat yoluyla ifade ederek özgüven gelişimleri sağlanır.

Müzik Dersleri

Öğrencilerin yeteneklerini ortaya çıkarak,bireysel olarak sosyal gelişimleri pekiştirilir

Spor

Öğrencilerin yaş guruplarına göre bilişsel,duygusal özelliklerin dikkate alınarak aktiviteler psikomotor becerilerinin gelişmesine yönelik hazırlanır.kampüs bünyesinde bulunan yüzme havuzu,voleybol-basketbol sahaları, her öğrencinin bir spor alanında uzmanlaşma noktasına getirilmesine imkan sağlanır.