Eğitim

Fen Bilimleri ortaokullarında öğrenciler bireysel özelliklerine ve ihtiyaçlarına uygun akademik programlar dahilinde, temel bilişsel becerileri alabilecekleri bir sistemle eğitim faaliyetlerine devam etmektedirler.

Merkezi Sınavlara Hazırlık

Eğitim kurumları olarak 50 yıldır başarı geleneğini sürdüren Fen Bilimleri tecrübesi ile "Liseye Geçiş" sınavına yönelik yoğun akademik çalışma programı, etütler,seviye tespit, konu tarama ve seviye belirleme sınavlarını kapsayan sınava hazırlık eğitimi verilir.

Yabancı Dil Eğitimi

Yabancı dil öğretiminde tüm sınıflarda Bütüncül Dil Yaklaşımı ( Whole Language Approach) ve Ortak Avrupa Dil Öğretim Çerçeve Planı (Common European Framework For Language Learning) esas alınarak ve en etkili yöntem olan İletişimsel Yaklaşım (Communicative Approach ve Task Based { proje tabanlı öğrenme} ) yöntemi kullanılır.

Etkinlikler

Ortaokul öğrencilerimizin öğretim süreci içerisinde edindikleri kazanımlarını ürün olarak sunacakları zengin etkinlikler okulumuzda gerçekleşmektedir. Bu etkinliklerle öğrencilerimizin kendilerine olan güvenlerini geliştirmeleri teşvik edilmekte ve farklı yönlerini keşfetme olanakları sunulmaktadır.

Beceri Geliştirme

Ortaokulumuzda öğrencilerimiz eleştirel düşünme, dünyayı tanıma ve kendilerini ifade edebilecekleri beceri ve yetkinliğe sahip birer birey olarak yetişmektedirler. Bunun için derslerimizde ve ders dışı etkinliklerimizde becerilerini geliştirici yöntem ve teknikler uygulanmaktadır.

Kulüp Faaliyetleri

Ortaokulumuzda her bir öğrenci yetenekleri doğrultusunda kültürel, sportif, ve sanatsal alanlara yönlendirilmektedirler.

Sanatsal Etkinlikler

Sanatsal etkinlikler ile kendilerini sanat yoluyla ifade edebilen estetik bakış açıları gelişmiş sanata duyarlı bireyler yetiştirmeyi hedeflemekteyiz. Bu bağlamda sanat dersleri olarak okulumuzda; Seramik - Heykel, Görsel Sanatlar, Modern dans, Fotoğrafçılık, Drama, Tiyatro dersleri verilmektedir.

Müzik Eğitimi

Müzik eğitimi alanında öğrencilerimizin yetenekleri doğrultusunda eğitim faaliyetleri gerçekleşmektedir. Müzik kulüplerimizde; Piyano, Keman, Perküsyon yer almaktadır.

Spor Dersleri

Bilişsel ve akademik gelişimlerinin yanında bedensel gelişimlerinin de sağlıklı bir şekilde olması adına okulumuzda Basketbol, Yüzme, Okçuluk, Voleybol, Masa Tenisi, Satranç eğitimi verilmektedir.

Yemek-Beslenme

Okulumuz mutfağında sağlık ve hijyen kurallarına bağlı kalınarak ve yaş gruplarına göre öğrencilerimizin besin ihtiyaçları belirlenerek günlük olarak yemek ihtiyacı karşılanmaktadır. Sabah Kahvaltısı, Öğle Yemeği, İkindi kahvaltısı olarak