Davacı İbrahim Altınışık tarafından aleyhine davalı Arıkanlar Fen Bilimleri Okulları Ve Özel Eğitim Hizmetleri Anonim Şirketi‘nin 04.03.2022 tarihli Olağan Genel Kurulu Kararının batıl olduğunun tespiti, aksi halde kararların TTK m. 445 gereğince iptal edilmesi talebine ilişkin İstanbul Anadolu 12. Asliye Ticaret Mahkemesinin 2022/210 esas sayılı dosyası ile dava açıldığından, açılan davanın duruşma günü 15/06/2022 günü saat :13:45’e bırakılmıştır.