Page 5 - Nazmi Arıkan Fen Bilimleri Okulları
P. 5

Hedeflerimiz          Öğrencilerimizi;

          Atatürk ilke ve devrimlerine sahip çıkan, laik Cumhuriyet’in kazanımlarını benimseyen,


          Çağdaş, eleştirel, empatik düşünme becerilerine sahip; öz güveni ve öz saygısı
          gelişmiş,

          Sorun çözme becerisi güçlü, çözüm odaklı, bireysel farklılıkların bilincinde, sorumlu-

          luk sahibi,

          Ana dilini doğru ve etkili kullanabilen,

          Zamanı etkili ve doğru yönetebilen, iç disiplini gelişmiş,

          Bilgiyi kullanabilen, kullandığı bilgiyi değiştirebilen, dönüştürebilen, yenileyebilen,

          Doğaya ve tüm canlıların yaşam hakkına saygılı, çevre sorunlarına duyarlı,


          Evrensel düşünüp yerel uygulamalar ve değerlendirmeler yapabilen,

          Yaşam boyu öğrenmeyi ilke edinen,

          Fiziksel ve ruhsal sağlığı yerinde olan,

          Tutarlı davranışlar sergileyen,

          İnisiyatif alabilen,


          Hayal kurabilen,

          Hedeflediği kariyer yolunda yürüyebilen,

          İki yabancı dil kullanabilen,

          Sanata ve sanatçıya değer veren, estetik kavrayış sahibi,


          BÜTÜN YÖNLERİYLE GELİŞMİŞ LİDERLER OLARAK YETİŞTİRMEKTİR.


                                                FEN BİLİMLERİ OKULLARI 3
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10