Page 7 - Nazmi Arıkan Fen Bilimleri Okulları
P. 7

FEN BİLİMLERİ EĞİTİM KURUMLARI


                      Anaokulu - İlkokul - Ortaokul
         OKULLARIMIZDA;


          Çocukların sosyal, bilişsel, duyuşsal gelişimlerini destekleyen, dil ve

              öz bakım becerilerinin geliştirilmesine uygun, özel tasarlanmış öğ-

              renme ortamları,
          Zengin materyallerle donatılmış sınıflar ve atölyeler,
          Deneyimli, dinamik ve alanında yetkin öğretmen kadrosu yer al-
              maktadır.
          Milli Eğitim Bakanlığının oluşturduğu programlar esas alınarak ta-

              sarlanan etkinlik ve özgün derslerle öğrencilerin tüm alanlardaki

              becerilerini üst düzeye çıkarmaya ve öğrenci yaşantılarını zengin-

              leştirmeye odaklanan eğitim ve öğretim modeli          Öğrencilerin Liselere Giriş Sınavı’nda başarısını artırmaya yönelik

              çalışmalar yapılmaktadır.


                                                FEN BİLİMLERİ OKULLARI 5
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12