Page 9 - Nazmi Arıkan Fen Bilimleri Okulları
P. 9

 Kısa zaman aralıklarında, güvenilir ölçme araçlarıyla yapılan ölçme

              sonuçlarıyla öğrenme sürecinin niteliği sürekli geliştirilmektedir.          Fen Bilimleri Okullarında, internet ortamında çalışan ve kuruma ait

              olan “Eğitim Yönetim Sistemi” (EYS) ile “Okul Otomasyon Progra-

              mı” (ARF) kullanılmaktadır.
          Fen Bilimleri Eğitim Kurumları öğretmenlerince hazırlanan özgün

              yayınlarla öğretim desteklenmektedir.
                                                FEN BİLİMLERİ OKULLARI 7
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14