Page 8 - Fen Bilimleri Dergi-7
P. 8

HABERLER


            Fen Bilimleri Eğitim Kurumları Kurucular Toplantısı - Kıbrıs      Amerika’da Yale Üniversitesinde düzenlenen World
      Scholar’s Cup Şampiyonlar Turnuvası’na Fen Bilimleri
      Çorlu Kampüsü öğrencileri Ali Kayra KARTAL, Azra
      ÇETİNKAYA, Nazlı Hilal ÇETİN, Beliz Hasat ERGÜ-
      VEN, Deniz SEREZLİ, İngilizce öğretmeni İdil YÜCEL,
      World Scholar’s Cup takım koçu Didem Pınarlar rehber-   Özel Çorlu Nazmi Arıkan Fen Bilimleri Okulları öğ-
      liğinde katıldı.                     rencileri olarak çevre bilincini arttırmak amacıyla dü-
      6 farklı Global Round’ta yarışıp Şampiyonlar Turnuva-   zenlenen eTwinning “7. Kıta İstemiyorum” projesi
      sına hak kazanan 60 ülkeden gelen öğrencilerin katıldığı  kapsamında 81 ilden 81 okulun proje ortağı olarak ka-
      zorlu turnuvada dereceye girerek münazara, kompozis-    tılım sağladığı proje çalışmasında Tekirdağ ilini temsil
      yon, bilgi yarışmaları bölümlerinde okulumuzu ve ülke-   eden okulumuz eTwinning proje takımımızın tasarla-
      mizi başarıyla temsil ettiler. Öğrencilerimiz şampiyonlar  mış olduğu afiş, BİRİNCİ olarak projenin tanıtım afişi
      turnuvasından altın ve gümüş olmak üzere toplam 15    olmaya hak kazanmıştır.
      madalya kazandılar.

        8
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13